اخبار شرکت

جلسه ستاد استانی بازآفرینی پایدار محدوده ها و محلات هدف برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی استان اصفهان در تاریخ 15/9/1394 و جلسه ستاد شهرستانی بازآفرینی پایدار محدوده ها و محلات هدف برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی شهر کاشان در تاریخ 15/9/1394 برگزار شد .

جلسه ستاد شهرستاني بازآفريني شهري پايدار شهر كاشان در تاريخ 15/9/1394 دستور كار  راه اندازي ستاد شهرستاني بازآفريني و معرفي مشاور تهيه كننده مطالعات برنامه ساماندهي و توانمندسازي اسكان غيررسمي به دستگاههاي مديريت شهري در محل فرمانداري  با حضور فرماندار، شهردار، مديركل دفتر ستاد ملي و كارشناس دفتر و اعضاي ستاد شهرستاني تشكيل گرديد. در ابتداي جلسه معرفي سند ملي بازآفريني شهري و آيين نامه نحوه فعاليت ستاد شهرستاني توسط مديركل دفتر ستاد ملي بازآفريني شهری پایدار صورت پذيرفت.

ايشان خواستار همكاري و هماهنگي كليه اعضاي ستاد به منظور تحقق اهداف بازآفريني شهري و ارتقای کیفیت زندگی در محدوده های هدف شدند. در ادامه ارائه روش شناسي مطالعات توسط مشاور صورت پذيرفت. در پایان مقرر گردید احکام اعضای ستاد توسط فرماندار ابلاغ گردد. همچنین ظرف یک ماه آینده نسبت به تشکیل ستاد بازآفرینی شهرستان از سوی فرمانداری و شهرداری اقدام لازم صورت گیرد و اعضا نظرات خود را در خصوص آیین نامه پیشنهادی تشکیل ستاد شهرستانی ظرف دو هفته به دبیرخانه ستاد اعلام نمایند و اعضای ستاد همکاری لازم را با مشاور  تهیه کننده برنامه در خصوص ارائه آمار و اطلاعات داشته باشند.

جلسه ستاد استاني بازآفريني شهري پايدار استان اصفهان با دستور كار ارائه گزارش ستاد ملي، ارائه سند استاني بازآفريني شهري، ارائه 5 مرحله مطالعات ساماندهي و توانمندسازي اسكان غيررسمي شهرضا با حضور استاندار، معاون عمراني استاندار، مديركل دفتر ستاد ملي بازآفريني، كارشناس دفتر و كليه اعضا ستاد تشكيل گرديد. در جلسه مذكور سند استاني بازآفريني شهري و مطالعات 5مرحله شهرضا به تصويب اعضا رسيد. همچنین مقرر گردید برنامه عملیاتی سند استانی بازآفرینی شهری استان اصفهان با محوریت اداره کل راه و شهرسازی استان و همکاری دستگاههای عضو ستاد استانی تهیه گردد.