wrapper

اخبار شرکت

 

سکونتگاههای غیر رسمی ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در خصوص توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاه‌های غيررسمی در کشور فعالیت دارد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دبیـرخانه ستاد مـلی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیـررسمی بـه منـظور ایـجاد مـدیریت یکـپارچه در ساماندهی و توانمـندسـازی ایـن گونه سکونتگاه‌ها، فرهـنگ‌سازی برای ایجـاد و حـدت رویه و زبان مشترک بیـن کلیه دستگاه‌هایی اجـرایی در چـارچوب سند ملی توانمنـدسازی و سـامـاندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (مصوب هیئت وزیران)، تدوین سازوکارهای تعامل و اقـدام مـشترک نهادهای دولتـی- عمومی و مـردمی در سـطوح ملی، منـطقه‌ای و محلی، هماهنگی بین بخشی و همسوسازی برنامه‌های کلیه دستگاه‌های مرتبط با امر توانـمندسازی به مـنظور انجام اقـدام مـشترک و جـلوگیری از دوباره کاری و انجام اقـدامات موازی و... جـهت اجرایی کردن سند ملی توانمـندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی طبق بند ۸ ماده ۷ اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران (مصوب هیئت وزیران مورخ ۱۹/۱۱/۸۲ موضوع فعالیت شرکت: «ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از رشد بی‌رویه شهر‌ها از طریق شناسایی معضلات مربوط به بافت‌های حاشیه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های توسعه درونی این مناطق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت تصویب و ابلاغ به دستگاه‌های مرتبط)» و همچنین طبق بند ۲ «سند ملی توانمندسازی (مصوب هیئت وزیران مورخ ۱۹/۱۱/۸۲) ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی با عضویت وزرای مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و اموراجتماعی، صنابع و معادن، اطلاعات، دادگستری و روسای سازمان‌های حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می‌شود».

ریاست ستاد یادشده برعهده وزیر مسکن و شهرسازی سابق و دبیرخانه آن در وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود و همچنین به استناد تبصره‌های یک و دو ماده ۲ آئین نامه نحوه فعالیت ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (مصوب ۹/۱۲/۱۳۸۴ ستاد ملی توانمندسازی) تبصره یک: ریاست ستاد ملی بر عهده وزیر مسکن و شهرسازی و دبیری آن بر عهده مدیر عامل سازمان عمران و بهسازی شهری است.

تبصره دو: دبیرخانه ستاد ملی در سازمان عمران وبهسازی شهری تحت نظر مدیر عامل سازمان تشکیل می‌شود. از سال ۱۳۸۳ در شـرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تشکیل گردید. بعد از تصویب سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۶/۶/۹۳ و ابلاغ آن توسط معاون اول رئیس جمهور به دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار تغییر عنوان پیدا کرد.

شرح وظایف دفترستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار:

- انجام اموردبیرخانه ستادملی بازآفرینی شهری اعم از برگزاری ‌جلسات، تنظیم آیین نامه داخلی و صورتجلسات ، ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات و همچنین اطلاع رسانی از مصوبات ستاد و بخشنامه‌ها و سایر موارد از طریق سامانه‌های اطلاع رسانی و سایت اینترنتی و نگهداری اسناد و مدارك مصوبات ستاد ملی و...

- زمینه سازی  و نظارت بر راه اندازی و تشكیل ستادهای استانی و شهرستانی و همچنین ارزیابی عملكرد دبیرخانه‌های ستادهای مذکور در دوره‌های زمانی مشخص

- تدوین ساز وکار هدایت ونظارت بر اجرای مراحل مختلف برنامه ها و طرح‌های بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف و اخذ نظر اعضاء ستادهای شهرستانی واستانی منجمله شورای اسلامی شهر و شهرداری مربوط و... در حین تهیه برنامه‌های مذکور

- بررسی و ارائه راهکارهایی به منظور پیشنگری و پیشگیری از گسترش محله های نابسامان شهری، تعیین حداقل سطح خدمات وتامین منابع مالی به منظور احیاء، بهسازی و نوسازی محله های هدف و پیشنهاد برای تصویب در مراجع ذیصلاح

- تهیه و تدوین گردش کارهاوآئین نامه های اداره دبیرخانه،شیوه نامه نحوه بررسی برنامه های توانمند سازی و تهیه شرح خدمات مرتبط

- بستر سازی ،اولویت بندی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح های توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی با هماهنگی و اقدام در جهت انتخاب و ارزیابی مشاوران ذیصلاح و عقد قرارداد با آنان.

- تهیه برنامه‌های سالانه ستاد ملی بازآفرینی منطبق با اهداف و رعایت اولویت‌ها در كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با مشارکت دستگاه‌های عضو ستاد

- تصمیم‌سازی در سطح ملی در راستای اجرایی نمودن اهداف و سیاست‌های سند ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و پیگیری اجرای مصوبات ستاد

- انجام امورات مربوط به همکاری وهماهنگی بین بخشی با دستگاه‌های مرتبط از قبیل انعقاد و اجرای تفاهم‌نامه‌های همکاری و...

- تهیه و تدوین برنامه های آموزشی، فرهنگی، تبلیغی، ترویجی، پژوهشی، اطلاع رسانی و برگزاری كارگاه‌ها و همایش‌ها در سطوح ملی و محلی به منظور ظرفیت سازی نهادی بنا بر پیشنهاد و با مشارکت دستگاه‌های ذیربط

- برنامه‌ریزی درجهت انجام وظایف محوله در اجرای برنامه‌های مزبور با مشارکت دستگاهای ذیربط و عضو ستاد از طریق کارگروه های تخصصی و نظایر آن

- تشکیل بانک اطلاعات سکونتگاه‌های غیررسمی باهمکاری واحدهای ذیربط شرکت

- تهیه گزارش عملکرد سالانه جهت ارائه به هیئت محترم وزیران و سایر مراجع مربوط

- جمع آوری، طبقه بندی و مستند سازی اطلاعات موضوعی و عملکردی مرتبط

- رسیدگی و تائید عملکرد اشخاص طرف قرارداد شرکت در امور مرتبط و همکاری با سایر عوامل ذیربط شرکت و سایر امور ارجاعی

- پیگیری امور مربوط به طرح‌های مشترک با سازمان‌های بین‌المللی و دریافت و انتقال اطلاعات مربوط به کنفرانس‌ها و مجامع بین‌المللی به واحدهای ذیربط

- زمینه‌سازی استفاده از تجارب فنی و منابع مالی بین المللی با رعایت ضوابط مربوطه و با همکاری واحدهای ذیربط

- پیگیری اجرایی کردن اقدامات توانمندسازی (پروژه ساماندهی زیرساخت‌های محلی، برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و برنامه های ظرفیت سازی مدیریت محلی)

- انجام فرآیند آماده سازی پروژه‌های اجرایی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و ارجاع پروژه‌های تائید شده جهت انجام فراخوان مناقصه و نظارت بر اجرا به دفتر مربوطه در شرکت/

 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

ارتباط با مدیرعامل

سامانه های عمومی

سامانه های ستادی

درباره ما

هسته اولیه شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال 1364 با تاسیس دفتر بهسازی بافت شهری در حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی سابق شکل گرفت. بعدها و به منظور پیش‌نگری، پیش‌گیری و درمان مسائل مورد اشاره و با رسالت تجدید حیات شهری و نیل به شهر پایدار و مشارکتی، سازمان عمران و بهسازی پدید آمد.

بیشتر بدانید . . .

 

آمار سایت

Today63
Yesterday578
Total691344

Visitor Info

  • IP: 18.232.99.123

1398-05-01

اطلاعات تماس

آدرس : تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، شماره 51

تلفن : 87571

نمابر : 88779892

پیامک : 30008612

پست الکترونیکی : info@udrc.ir