اخبار شرکت

 

 

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: از معماری بناهای تاریخی که دارای ویژگی ها و خصوصیات مهم فنی و مهندسی باشد در ساخت و سازهای شهرهای کشور استفاده می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به نقل از ایرنا،  دکتر پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی روز چهارشنبه در جشنواره ملی خلیج فارس در بوشهر اظهار کرد: به سبب ناپایداری وضعیت معماری و زیست محیطی شهری که در کشور وجود دارد نمی توان مدیریتی در حوزه شهری ارایه داد.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: شرایط نامناسب ساخت و سازها و وضعیت نامطلوب زیست محیطی کیفیت زندگی شهری را کاهش داده به گونه ای که استاندارد شرایط زندگی در شهرها کاهش یافته است.

 دکترحناچی با بیان اینکه شهرها همه شبیه به هم شده اند گفت: یکی از چالش های مهم درشهرها و مناطق روستایی این است که همه شهرها و روستاها شبیه به هم شده که این خود یک چالش جدی محسوب می شود.

ایشان  با تاکید بر توجه به معماری و تنوع فرهنگی گذشته مناطق افزود: در کشور تنوع معماری بناهای تاریخی بسیار زیاد است بگونه ای که در حوزه خلیج فارس از خرمشهر تا چابهار معماری های خاصی در بنادر وجود دارد که این معماری ها بنا به فرهنگ مناطق و بنادرتغییر می کند.

وی با بیان اینکه تمدن زندگی شهر نشینی در کشور مربوط به شش هزار سال پیش است اظهار کرد: باید معماری دورهای گذشته به ویژه بعداز اسلام مورد توجه قرار بگیرد و به معماری ایرانی اسلامی توجه شود.

 دکتر حناچی با اشاره به اینکه تمدن اسلامی بخشی از معماری کشور است بیان کرد: نقش ما در جهان اسلام با وجود آثار مکتوب و ظرفیت های که در موزه ها وجود دارد نشان دهنده جایگاه معماری ایران در دوران های گذشته است.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر توجه به معماری اسلامی در شهرسازی گفت: معماری بناهای گذشته که دارای ویژگی ها و خصوصیات مهم فنی و مهندسی است در ساختار بناهای شهری در کشور بکار گرفته می شود.

 دکتر حناچی با اشاره به اینکه تاریخ ایران در حوزه دریانوردی بسیار طولانی است گفت: توسعه باستان شناسی در زیر آب می تواند تاریخ هویتی ایران در حوزه دریانوردی را بیشتر آشکار کند.

ایشان با بیان اینکه خلیج فارس نقش مهم و تاثیرگذاری در تمدن های مختلف داشته گفت: خلیج فارس ایران نقش مهمی در تمدن ها دوران های مختلف داشته که اسناد تاریخی و بین المللی در این بخش موجود است.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سیراف وآثار بجا مانده نشان از تاریخ دریانوردی ایران دارد بیان کرد: باید باستان شناسی زیرآب برای کشف آثار بیشتر در منطقه سیراف در استان بوشهر فعال شود چراکه آثار سیراف تا دو کیلومتر در زیر آب قرار دارد.

 دکتر حناچی تصریح کرد: سیراف سند و هویت تاریخی دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس است که با کشف آثار به جا مانده از آن دوران در زیر آب به بسیاری از ناگفته ها دست می یابیم.