اخبار شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران  در این جلسه با تاکید بر اینکه مردم موتور محرک، سرمایه گذار و محور اصلی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری محسوب می شوند و توجه به استفاده از مشارکت مردمی در دفاتر تسهیلگری نوسازی بافت فرسوده ضرورت دارد.

همچنین  تهیه اقدام یکپارچه برای محلات هدف  توجه به مسایل اجتماعی محلات  ورفع مشکلات مربوط به اشتغال؛ ، دستگاه های اجرایی نبایستی بصورت جزیره ایی عمل کنند و  تهیه طرح مطالعات باز آفرینی از منابع استانی وشرکت مادر تخصصی عمرانو بهسازی شهری ایران از جمله موارد مهم مورد بحث در  این ن نشست بود