اخبار شرکت

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نقل از  خبرگزاری مهر،  اسماعیل تبادار استاندار فارس در جلسه ستاد بازآفرینی شهری با بیان اینکه بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری زمینه بسیاری از آلودگی های محیطی و اجتماعی را فراهم ساخته اند، از همه دستگاههای متولی خواست با ترسیم برنامه ای جامع و منطبق با هدف ، نسبت به بازآفرینی این محیط ها اقدام نمایند.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران در بازآفرینی شهری اظهار داشت: بروکراسی و برخی سخت گیری های بی مورد اداری نباید مانع ورود سرمایه گذاران در عرصه تلاش و رونق اقتصادی شود از این رو مدیران دستگاهها باید نظارت بیشتری بر عملکرد افراد زیر مجموعه خود داشته باشند.

استاندار فارس با بیان اینکه مدت زمان روند صدور پروانه در شهرداری ها باید کاهش یابد، آن را زمینه ساز مشارکت بیشتر مردم و سرمایه گذاران در زیباسازی و بازآفرینی شهری دانست.

تبادار گفت: باید تلاش شود در حد توان اعتبارات استانی را به سمت بازآفرینی شهری سوق دهیم و از ظرفیت ها و اعتبارات ملی نیز استفاده نمائیم.

استاندار فارس افزود:بازآفرینی و رفع معضلات محدوده بافت های فرسوده شهری که شامل بافت قدیم، حاشیه ای و میانی می باشد مورد توجه دولت بوده به گونه ای که در قانون برنامه توسعه ششم کشور توجه ویژه ای به آن شده است.

وی با بیان اینکه شرط اصلی موفقیت در چنین طرح هایی مشارکت مردم و همکاری بخش خصوصی می باشد ابراز داشت:در قوانین موجود به منظور بازسازی،بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی بافت های فرسوده شهری تخفیف ۵۰درصدی در صدور پروانه، پرداخت تسهیلات با بهره کمتر از نرخ معمول در نظر گرفته شده است که می طلبد مردم از این فرصت ها استفاده نمایند.

استاندار فارس اظهار داشت:با توجه به سودآوری سرمایه گذاری در این محدوده ها به همه سرمایه گذاران توصیه می نمایم در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری ورود نمایند.

وی گفت : هدف نهایی در بازآفرینی، ایجاد سرزندگی اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی میباشد که تحقق این امردر گرو برنامه ریزی همه جانبه خواهد بود