اخبار شرکت

برگزاری اردوی  آموزشی حلقه های صالحین ویژه فرماندهان و اعضای شورای فرماندهی  حوزه ها و پایگاه ههای وزارت راه و شهر سازی در محل هتل محمد رسول ا... ( مشهد مقدس ) از تاریخ  چهارم  الی شش بهمن ماه برگزار شد .

به گزارش پایگاه بسیج ایثار و جهاد نوسازی  شرکت عمران و بهسازی شهری ایران  در مدت سه روز برگزاری  این اردوی  آموزشی با  عنوان " تربیت و تعالی " بصورت متمرکز موضوعاتی از قبیل " جریان شناسی گروه های تکفیری "  " حفاظت اطلاعات "  " نهضت انتظار " و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تبیین گردید.

گفتنی است  اردوی  حلقه های صالحین ویژه فرماندهان و اعضای شورای فرماندهی  حوزه ها و پایگاه ههای وزارت راه و شهر سازی که به همت مرکز مقاومت بسیج وزارت راه و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزار شد که از پایگاه بسیج ایثار و جهاد نوسازی  شرکت عمران و بهسازی شهری ایران  طبق سهمیه ابلاغی از مرکز  مقاومت بسیج 16 نفر ( 11 نفر آقا و 5 نفر خانم ) شرکت داشتند .