اخبار شرکت

روز معمار بر تمامی آنانکه معمارِ کیفیت زندگی و آفریننده خاطره هستند، فرخنده باد.

 سوم اردیبهشت ماه، روزهای ابتدایی سال نو همزمان است با روز آفرینندگانی به نام "معمار". آفرینندگانی که نقشی جدی حتی در آفرینش خیال و انگیزش احساس در شاعران این سرزمین داشته‏ اند:

" آن خانه‏ های تکیه داده در حفاظ سبز پیچک‏ها به یکدیگر

آن بام‏های بادبادک‏های بازیگوش

آن کوچه‏ های گیج از عطر اقاقی‏ها

آن روزها رفتند "

آن روزها رفتند چون دیگر خانه‏ ای بر طبیعت تکیه نکرده،کودکی بر بامی گام ننهاده و عطر خوشایندی در کوچه ‏ای جاری نشده ....

افسوس بر روزها، تجربه‏ ها و لحظه ‏های از دست رفته، دغدغه هر ایرانی معاصر است. شاید بازآفرینی آن تنها با بازخوانی دوباره کیفیتِ از یاد رفته توسط معماران این سرزمین ممکن باشد. معماران به عنوان آفرینندگان اصلی این کیفیت‏های خاطره انگیز نقشی بزرگ در زندگی انسان‏ها دارند، روز معمار بر تمامی آنانکه معمارِ کیفیت زندگی و آفریننده خاطره هستند، فرخنده

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران