اخبار شرکت

اعضای کمیسیون عمران  مجلس شورای اسلامی  در سفر به استان سیستان و بلو چستان  ؛ از پروژ های بازآفرینی شهر زهدان بازدید نمودند .

به گزارش روابط عمومی شرکت باز آفرینی شهری ایران در این سفر ، مناطق حاشیه و پروژه های مناطق کریم آباد؛ شیر آباد ؛ همت آباد و بلوارکشاورز شهر زهدان مورد بازدید اعضای کمیسیون عمران  مجلس شورای اسلامی   قرار گرفت

گفتنی است ؛ مهندس هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ،  بهمراه مهندس مسعود مالکی  مدیر کل راه و شهر سازی استان سیستان و بلو چستان در این بازدید حضور داشتند .