اخبار شرکت

مدیر کل دفتر راهبری و هدایت طرح های باز آفرینی شهری شرکت باز آفرینی شهری ایران  در  سومین نشست تخصصی  "برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار" با موضوع "تسهیل گران؛ نقش نهادها در تحقق برنامه‌های بازآفرینی شهری"  اظهار داشت : نقش تسهیل گران در فرآیند بازآفرینی محلات هدف  شهری بسیار ضروری و مهم است .

 به گزارش روابط عمومی شرکت باز آفرینی شهری  ایران  مهندس  محمد مهدی نوروزیان  با بیان اینکه  عدم تحقق برنامه های بازآفرینی شهری در گذشته بدلیل عدم حضور  مشارکت  مردم در سیاست گذاری ها بوده است گفت :  علت  طولانی شدن فرآیند نوسازی برنامه های باز آفرینی در گذشته مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز و نبود مشارکت فعال ساکنین در محلات هدف بوده است

مدیر کل دفتر راهبری و هدایت طرح های باز آفرینی شهری شرکت باز آفرینی شهری ایران   جایگاه نهاد توسعه محله در ساختار کلان مدیریتی را ذیل ستاد بازآفرینی برشمرد و در ادامه اظهار داشت : مردم  ساکن در محدود و محلات هدف شهری بر حسب  نیاز و ضروریات محله خود می توانند کمک شایانی در امر باز آفرینی  محله هدف داشته باشند .

وی گفت : بهره گیری از تجربه خلاق جامعه محلی به جای تاکید صرف به تخصص گرایی؛ منابع مبتنی به نیاز تخصیص داده شود و تکیه به منابع موجود تا منابع بیرونی  ؛ فراهم کردن فرصت برابر برای مشارکت همه دخیلان ؛ مدیریت مشارکتی به جای نظام های مدیریتی مدل بالا به پایین و دیوان سالارانه و  تمرکز زدایی از رویه ها و فرایند های برنامه ریزی  از  ویژگی های اصلی در موضوع  اجتماع محور برشمرد.

 مهندس نوروزیان با بیان اینکه فرآیند برنامه ریزی بازآفرینی محلات هدف  در دو مرحله صورت میگیرد اظهارداشت : در مرحله  نخست ، تاسیس و راه اندازی نهاد توسعه محله(با حضور نمایندگان اجتماعات محلی)  مد نظر است و در مرحله  بعدی باید  سند مشارکتی بازآفرینی محله برای اقدامات عملی تدوین گردد.

مهندس نوروزیان گفت : ماموریت تسهیل گران محلی راه اندازی مرکز توسعه محلی،ساماندهی مشارکت و کنشهای جمعی و تسهیل مشارکت کلیه دخیلان در تهیه سند بازآفرینی محله است

.