اخبار شرکت

معاون وزیر راه و شهرسازی، گفت: روز به روز شاهد افزایش آسیب های اجتماعی در برخی محلات قدیمی و ناکارآمد شهری هستیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، هوشنگ عشایری، در حاشیه نشست با شهرداران و روسای شورای اسلامی شهرستان های استان قزوین در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 2 هزار و 700 محله در 543 شهر کشور با 141 هزار هکتار در بافت های تاریخی، ناکارآمد شهری و حاشیه ای قرار دارند، گفت: ما روز به روز شاهد افزایش آسیب های اجتماعی در برخی محلات قدیمی و ناکارآمد شهری هستیم.
او در ادامه افزود: متاسفانه برخی از نقاط قدیمی شهرهای تاریخی کشور که زمانی به عنوان محلات کلیدی در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به شمار می آمدند امروز از آنها به عنوان محله های ناکارآمد شهری یاد می شود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه سخنانش به بازآفرینی رویکرد اجتماعی اشاره کرد و با یادآوری این نکته که اجتماعی محور بودن از خصوصیت های بارز طرح بازآفرینی شهرهای ایران است، گفت: اولویت مهم ما در اجرای طرح ملی بازآفرینی خواسته مردم محلات است.
عشایری توضیح داد: بارگذاری اجتماعی این طرح مبتنی بر طرح تفصیلی شهرها بوده است و الزام شده تا به هیچ وجه بیش از سقف مورد نظر نباشد، اما چون طرح ملی بازآفرینی رویکرد اجتماعی دارد مقرر شده است تا در برنامه ریزی های محلی، اقبال و انتظار عمومی جامعه هدف نیز در نظر گرفته شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان صحبت‏هایش با بیان اینکه طرح ملی بازآفرینی شهری در 19 بهمن ماه سال 1396 و در سی و نهمین ستاد ملی بازآفرینی شهری با فرمان رئیس جمهوری آغاز به کار کرد، گفت: ما سه ماه فرصت برای تدوین ابزارهای ملی و حقوقی برای این طرح را درخواست کردیم و در نهایت نیز از اول خرداد ماه امسال کار اجرایی آن با مصوبه هیات دولت عملیاتی شد.
به گفته هوشنگ عشایری همه استان‏ها و شهرهای کشور شامل این طرح می شوند و اولویت های این طرح باید از سوی ستاد اجرایی اعلام شود.