اخبار شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت باز آفرینی شهری ایران، در حکم مهندس عشایری آمده است: « با توجه به تخصص، تعهد، تجارب و سوابق جنابعالی  به موجب این ابلاغ شما به عنوان دبیر کمیته اطلاع رسانی و پشتیبانی اجلاس هفتم آپامچود منصوب می گردید. امید است با توجه به جایگاه و اهمیت این رویداد در مقیاس ملی و بین المللی اقدامات شایسته و اثربخشی در این امر به انجام رسد.»

لازم به ذکر است که هفتمین اجلاس وزرای مسکن و شهرسازی منطقه آسیا - اقیانوسیه (APMCHUD) ) 24 اکتبر برابر با 30مهرماه الی 2 آبان ماه سال جاری در شهر تهران برگزار می شود.