اخبار شرکت

استان خراسان رضوی دارای 73 نقطه شهری است که 31 شهر آن با مساحت 52845 هکتار، دارای 9202 هکتار بافت های ناکارآمد و سکونتگاه های غیررسمی است.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری، دبیرخانه ستاد بازآفرینی پایدار شهری ایران و اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اعلام این خبر، همچنین خبر داد که شهر مشهد 4211 هکتار بافت های ناکارآمد و سکونتگاه های غیررسمی دارد که بالغ بر 38درصد از بافتهای استان خراسان رضوی را شامل می شود.

در این گزارش همچنین آمده است: از آنجا که احیا و بهسازی و نوسازی شهری مستلزم اتخاذ سیاست های چند وجهی در حوزه عمران، خدمات و مسکن شهری و ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنین این نواحی است انجام این وظیفه به تنهایی از عهده یک دستگاه دولتی برنیامده و پیشبرد آن در مقیاس بزرگ و موثر مستلزم تعهد مشترک و هماهنگ مجموع دستگاه های دولتی و شهرداری ها در حوزه های ذیربط در سطوح ملی، استانی و محلی با همراهی و مشارکت مردم و فعالان غیردولتی و خصوصی است.

در استان خراسان رضوی ستاد استانی بازآفرینی پایدار شهری به ریاست استاندار و به دبیری اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی و سایر دستگاه های عضو ستاد استانی با همکاری و همدلی و به کارگیری تمام توان خود در این زمینه برگ زرینی را به کارنامه افتخارات این استان افزوده اند.

براساس این گزارش، مهم ترین اقداماتی که از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در حوزه بازآفرینی شهری در استان خراسان رضوی انجام شده، به این شرح است: