اخبار شرکت

وزیر راه و شهرسازی گفت: هدف ما بهبود خدمات روبنایی و زیربنایی است و به این نکته توجه داریم که بدون خدمات روبنایی و زیربنایی سکونتگاه مفهوم و معنایی ندارد بنابراین به این موضوع توجه ویژه ای داریم.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، دکتر عباس آخوندی در چهل و ششمین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری با بیان اینکه در بافت های ناکارآمد شهری بخش بزرگی از نارسایی در تاسیسات روبنایی و زیربنایی وجود دارد، گفت: به غیر از ارایه آمار در این زمینه، باید مشکلات این بافت ها روی نقشه مشخص شود تا به طور خاص در رابطه با بهبود وضعیت تاسیسات روبنایی و زیربنایی این بافت ها اقدامات لازم انجام شود.

او در ادامه افزود: برای بهبود وضعیت سکونتگاه ها نباید فقط به بحث کالبدی توجه شود و عمده اقدامات هم بر این بخش متمرکز شود بلکه در فرایند بازآفرینی باید به کیفیت سکونت و خدمات ارایه شده در آن هم توجه کرد. قطعا در این زمینه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، کتابخوانی، ایجاد فضای سبز و سایر خدمات اصلی ترین موضوعات این حوزه هستند.

دکتر آخوندی بیان کرد: هدف بازآفرینی شهری بهبود خدمات روبنایی و زیربنایی سکونتگاه های کشور است و باید به این نکته توجه شود که بدون خدمات روبنایی و زیربنایی سکونتگاه معنا و مفهومی ندارد.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از شرکت ها، دستگاه ها و وزارتخانه ها، سیستم های خود را مطابق با تحولات علمی و فناوری بروز و تعویض می کنند، گفت: در سایر کشورها زمانی که شرکتی سیستم های خود را بروز می کند، سیستم های قبلی را به مراکز آموزشی اهدا می کند تا از آن بهره ببرند. ما هم از این تجربه می توانیم به همین شکل استفاده کنیم.

دکتر آخوندی تاکید کرد: یکی از بحث های محوری بافت های ناکارآمد شهری، موضوع آموزش و پرورش است که توجه به این موضوع به هدف اصلی بازآفرینی شهری کمک می کند.

او بیان کرد: فعالیت های خیرخواهانه از دیگر فعالیت هایی است که می توان پیگیری کرد و برای این کار می توانیم در سازمان بورس، خیریه ای ایجاد یا حتی کمپینی در این زمینه راه اندازی کنیم. این اقدام نیاز به سازماندهی دارد که دوستان قطعا برای انجام آن کمک خواهند کرد.