اخبار شرکت

هنوز رسانه های دیداری و شنیداری یا سازمان های دولتی به دنبال شنیدن اعداد و رقم در خصوص بازآفرینی شهری هستند که این موضوع به عنوان یک چالش اساسی در این حوزه به شمار می رود.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری در نشست تخصصی با موضوع "برنامه ملی بازآفرینی شهری، جایگاه برنامه ها و اقدامات و ضرورت های برنامه های اقتصادی، اجتماعی و نهادی در محله های هدف با همکاری دولت و سمن ها در برنامه ملی بازآفرینی شهری" که در محل شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد، با اشاره به مطلب فوق گفت: در بخش های فعالیت بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی مسکن، بهسازی و ارتقای زیرساخت های شهری و محله ای و توسعه فضاهای عمومی، توسعه و تجهیز امکانات و خدمات روبنایی در مقیاس شهری و محله و ارتقای توانمندی اجتماعی و نهادی که در برنامه ملی بازآفرینی شهری آمده است، نظر و مشارکت مردم بسیار مهم است و مردم نقش کلیدی در اجرای سیاست های بازآفرینی شهری برعهده دارند.

دکتر منا عرفانیان افزود: اگر سه ضلع مثلث دولت، بخش خصوصی و شهرداری ها به  عنوان سه کنشگر در برنامه بازآفرینی شهری مد نظر قرارگیرد، مردم در مرکز این مثلث قرار دارند.

دکتر عرفانیان با اشاره به اینکه با استفاده از جریان سازی، شبکه سازی و ابزارسازی می توان برنامه بازآفرینی شهری را پیش برد، اظهار داشت: تسهیلگران، سازمان های مردم نهاد و توسعه گران، حلقه ها و نهادهایی به شمار می آیند که می توانند بسترهای لازم ارتباط مردم با هر یک از اضلاع مثلث دولت، بخش خصوصی و شهرداری را فراهم کنند.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری با یادآوری اینکه ارتقای توانمندی اقتصادی، اجتماعی و نهادی در محله‏های هدف در برنامه بازآفرینی شهری امری دشوار است، اظهار داشت: براساس تجربیات گذشته، انتخاب زمین با هدف بازآفرینی شهری، پیش بینی بودجه و سرمایه گذار، بسیارآسانتر از این است که نیازهای فرهنگی، اجتماعی و ... محله هدف بازآفرینی شناسایی شود و بر اساس آن نیازها، توانمندی ها ارتقا پیدا کند.

دکترعرفانیان با بیان اینکه سازمان های دولتی، نهادهای مدیریت شهری و سازمان های مردم نهاد (NGO) به عنوان کنشگران اصلی فرایند بازآفرینی شهری هستند، گفت: تلاش شده تا جایگاه حقوقی نهادهای تسهیلگر و توسعه گر در جامعه تعیین و برای هر کدام  از این دو نهاد، دستورالعمل های مشخصی تدوین شود.

وی افزود: براساس سند ملی بهسازی و نوسازی بافت های ناکارآمد شهری که در سال 93 توسط دولت تصویب شد، ستادهای ملی، استانی و شهرستانی بازآفرینی شهری در کشور راه اندازی شده که تمامی دستگاه ها و سازمان های تاثیرگذار در بافت های ناکارآمد شهری در جلساتی به تبادل نظر و بررسی می پردازند.

دکتر عرفانیان با اشاره به اینکه تاکنون نشست های تخصصی متعددی با سازمان های غیردولتی (NGO)،  دانشگاه ها، گروه های صنفی و... توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شده است، گفت: اعتقاد من بر این است که تا شبکه همکاری های صنفی و تشکلی در امر بازآفرینی شهری فعال نشود، برای حل مسائل و مشکلات چندان موفق نخواهیم بود.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با یادآوری اینکه تفاهم نامه های متعدد همکاری بین شرکت بازآفرینی شهری با گروه ها و سازمان های مختلف منعقد شده است، بیان کرد: بر اساس این تفام نامه ها همکاری های مشترک تعریف شده و بخشی از مسئولیت های بازآفرینی شهری به گروه ها و نهادهای مردم نهاد تفویض شده است.

وی با اشاره به شبکه همکاری شرکت باز آفرینی شهری با شبکه ملی سمن ها گفت: یکی از کارگروه های زیرمجموعه ستاد ملی بازآفرینی پایدار به عنوان کارگروه تشکل های غیردولتی نامگذاری شده که حدود یک سال از فعالیت آن می گذرد.

دکتر عرفانیان با اشاره به تفاهم نامه های منعقد شده در خصوص همکاری شرکت بازآفرینی شهری با سازمان ها و نهادهای مدیریت شهری اظهار داشت: توانمندسازی نیروی انسانی از طریق ارائه آموزش‌های مهارتی و شغلی، توانمندسازی اجتماعات محلی و توسعه کسب وکار خرد، واگذاری امکانات و فضا برای فعالیت سمن‌ها، برگزاری نشست‏های تخصصی انتقال تجارب سمن‏ها با فراخوان عمومی، تحقیق درباره الگوی تعامل سمن ها و دولت توسط شبکه سمن‏ها، فعالیت کارگروه تشکل‌های مردمی به عنوان یکی از کارگروه‌های تخصصی ستاد ملی، حمایت از راه اندازی استارت آپ ها، جریان‌سازی همکاری و توانمندسازی سمن‏ها (در سطح کشور) و پایدارسازی فعالیت‌ها در عرصه سازمان‌های مردم نهاد از جمله اقدامات مهم در زمینه بازآفرینی شهری به شمار می آید که با همکاری و همیاری سازمان و نهادها در قالب تفاهم نامه انجام شده یا درحال انجام است.

وی با برگزاری دو همایش جستار کیفیت در سالیان گذشته اشاره کرد و گفت: به منظور نهادینه کردن سیاست ها و برنامه های بازآفرینی شهری اقداماتی نظیر برقراری ارتباطات رسانه‌ای، برگزاری رویدادهای جمعی و هماهنگی و برگزاری جلسات هم افزایی، برقراری و گسترش ارتباط با رسانه‌ها به منظور نشر اخبار بازآفرینی و آگاه‌سازی عمومی، برگزاری نمایشگاه، همایش و مراسم افتتاحیه پروژه ها، برقراری ارتباطات مردمی و روابط بین الملل، برگزاری مسابقات فرهنگی-ترویجی، راه اندازی و مشارکت در فعال سازی سیستم های اطلاعاتی، راه اندازی بانک های اطلاعاتی در خصوص آمار، اطلاعات و منابع شرکت انجام شده است.

 دکترعرفانیان با بیان اینکه هنوز صاحب نظران و اندیشمندان بر سر موضوع بازآفرینی شهری توافق کامل ندارند، گفت: چالش های به وجود آمده به خاطر توافق نکردن همه صاحب نظران بر سر موضوع بازآفرینی شهری باعث کند شدن نوسازی و بهسازی محدوه ها و محلات هدف شهری شده است.

وی گفت: ما در ادبیات به راحتی از کلمه مشارکت استفاده می کنیم در حالیکه می دانیم کلمه مشارکت در فرهنگ جامعه ما پدیده تجربه شده ای نیست.

 دکتر عرفانیان با بیان اینکه ما هنوز در بازآفرینی به نقطه اشتراک واحدی نرسیده ایم و هنوز به ایجاد شفافیت در برخی از امور نیاز داریم، گفت: هنوز به بازآفرینی به شکل کمی نگریسته می شود در حالیکه در بافت های ناکارآمد شهری در تلاش هستیم، کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا دهیم.

وی افزود: هنوز رسانه های دیداری و شنیداری یا سازمان های دولتی به دنبال شنیدن اعداد و رقم در خصوص بازآفرینی شهری هستند که این موضوع به عنوان یک چالش اساسی در این حوزه به شمار می رود.

 دکتر عرفانیان در پایان اظهار داشت: کشور دارای سرمایه های متعدد از جمله سرمایه نیروی انسانی، محیطی و فرهنگی است که ابزارهای مهم در بازآفرینی شهری به شمار می آیند. بنابراین باید میزان آگاهی نسبت به سطوح کنشگری و نقش و حقوق هر یک در فرایند بازآفرینی شهری را ارتقا دهیم.