اخبار شرکت

سی و سومین نشست از سلسله نشست های اندیشه و تمدن ایران شهری در خانه گفتمان شهر (خانه وارطان) برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری، سی و سومین نشست از سلسله نشست های اندیشه و تمدن ایران شهری با موضوع "روند تبیین اندیشه سیاسی ایران شهری" (ایران باستان) با سخنرانی دکتر محمودرضا کوه کن در خانه گفتمان شهر (خانه وارطان) برگزار می شود.

خانه گفتمان شهر سه شنبه، دوم مرداد ساعت 17 به نشانی، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک 514 میزبان علاقه مندان خواهد بود.