اخبار شرکت

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، مهمترین راه رسیدن به بازآفرینی شهری پایدار را علاوه بر مشارکت مردم در سه وجه ظرفیت‌سازی، نهادسازی و ابزارسازی دانست.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، دکتر محمد سعید ایزدی در گفتگو با شبکه خبر در این باره توضیح داد: برنامه ملی بازآفرینی شهری، یکی از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی در ارتقای کیفیت زندگی شهرها و شهروندان است که برنامه عملیاتی آن را ارائه کرده است.

وی گفت: توسعه پایدار تنها با رسیدن به حداقل شرایط زیست‌پذیری و ارتقای کیفیت‌ها در حوزه های مختلف محقق می‌شود؛ لذا تمام تمرکز بازآفرینی بر ارتقای شرایط زیست پذیری شهرها و محله ها و به دنبال آن ارتقای شاخص هایی از جمله ایمنی، امنیت و هویت است. بازآفرینی حتی به دنبال ارتقای کیفیت هایی است که در شرایط کنونی دچار تنزل شده است.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، حداقل 30 درصد مساحت و 30 درصد جمعیت شهرها در وضعیتی هستند که باید برنامه کیفیت یا بازآفرینی شهری در آنها اجرا شود.

ایزدی با بیان اینکه این 30 درصد، سهم کمی از جمع حوزه شهر و شهرنشینی نیست، اظهار داشت: اگر بتوانیم شرایط زندگی اعم از خدمات زیربنایی، روبنایی و کارکردهای مورد نیاز محلات را به سطح قابل قبولِ برنامه برسانیم می‌توان امیدوار بود که زمینه‌های میل به پایداری در محلات هدف عملیاتی شده است.

وی به نقش مردم در بازآفرینی محلات اشاره کرد و افزود: این هدف در شرایطی به مسیر خود وارد می‌شود که مشارکت مردم را پر رنگ‌تر کنیم، نهادهای لازم برای تداوم این جریان را در اختیار بگیریم و  منابعِ لازم را فراهم کنیم.

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در ادامه این گفتگو نهادسازی، ظرفیت سازی و ابزارسازی را سه فاکتور اصلی بازآفرینی شهری پایدار دانست و در این باره، بیان کرد: یعنی تحقق بازآفرینی نیازمند ابزارسازی در حوزه های مالی، حقوقی و  ... است. به همین منظور باید توسعه‌گرانی از جنس بخش خصوصی را برای ورود به عرصه بازآفرینی ترغیب کنیم.

وی ادامه داد: در صورتی که مانند گذشته به عنوان دولت، راساً وارد چند پروژه شویم و مداخله را از بالا به پایین انجام دهیم، ممکن است در مقطع کوتاه تغییر و تحولاتی در آن محله یا محور ایجاد شود اما این تغییرات پایدار نخواهد بود.

ایزدی ظرفیت‌سازی و همکاری مردم را لازمه بازآفرینی پایدار دانست و گفت: برای رسیدن به پایداری از طریق بازآفرینی، علاوه بر برنامه‌های اجراییِ متکی بر محوریت مدیریت شهری و مشارکت مردم، باید از ظرفیت‌ها و ابزارهای لازم برخوردار شد تا بازآفرینی تحقق یابد.