اخبار شرکت

وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان سمنان از 100 پروژه کوچک و بزرگ برای بازآفرینی شهرستان سبزوار خبر داد و به دو جنبه بازآفرینی در استان سمنان اشاره کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، عباس آخوندی 25 مردادماه به استان سفر کرد.

100 پروژه برای عملیاتی ساختن بازآفرینی سبزوار

وی با حضور در شهرستان سبزوار به اقدامات شرکت بازآفرینی شهری ایران در شهرستان سبزوار اشاره کرد و اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران در شهرستان سبزوار پروژه های خوبی در دست اقدام دارد.

آخوندی ادامه داد: شهرستان سبزوار به عنوان شهر نمونه (پایلوت) در بازآفرینی مشخص شده و پشتیبان سه استان دیگر است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، سه بافت قدیمی، تاریخی و حاشیه نشین در شهرستان سبزوار وجود دارد و جمعیت 50 هزار نفری از کل جمعیت 250 هزار نفری این شهرستان را در خود جای داده است.

وی بازآفرینی را در شهرستان سبزوار موضوع مهمی عنوان کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی با فرمانداری شهرستان سبزوار در زمینه بازآفرینی تعامل مناسبی دارد. بیش از 100 پروژه کوچک و بزرگ به منظور خدمات رسانی به بافت حاشیه ای و بازآفرینی شهری تعریف شده است.

آخوندی تاکید کرد: تملک های قابل قبولی در زمینه ساختمان های شهر صورت گفت که برای سبزوار علاوه بر بازگشت اهالی، ایجاد ثروت را هم به دنبال دارد.

 اهمیت بافت شهر در بازآفرینی

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، در ادامه حضور وزیر راه و شهرسازی در استان سمنان، به شهرستان دامغان سفر کرد و درباره بازآفرینی این شهرستان، گفت: در دامغان بناهای با ارزش و مهمی وجود دارد. بازآفرینی ساختمان ها در جهت ارزش آفرینی ِارزش های ملی مفید است.

وی تاکید کرد: از نظر وزارت راه و شهرسازی، صرفاً ساختمان در برنامه بازآفرینی مهم نیست بلکه کل بافت شهر اهمیت دارد. بافت سکونت شهر، ضوابط اجتماعی، فرهنگی و انسانی بیشتر از ساختمان ها ارزش دارد.

آخوندی اظهار امیدواری کرد که طبق رایزنی های صورت گرفته با استانداری و فرمانداری، بتوان برنامه جامع بازآفرینی دامغان را عملیاتی کرد.

نائب رئیس ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، سه شهر دامغان، سبزوار و شاهرود را دارای ارزش تاریخی در ایران دانست و اظهار داشت: بازآفرینی دو جنبه دارد، یک جنبه برای مردم است و دیگری ثروتِ ملی دانستن این شهرها است.