اخبار شرکت

دومین نشست شرکت بازآفرینی شهری ایران با توسعه گران به منظور بررسی نمونه قرارداد طرح امید برنامه ملی بازآفرینی، فردا دوشنبه در این شرکت برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، دومین نشست هم اندیشی با حضور هوشنگ عشایری، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تامین کنندگان مالی، کانون ها و انجمن های صنفی و حرفه ای فعال در صنعت و ساختمان فردا دوشنبه 29 مردادماه در سالن اجتماعات این شرکت برگزار می شود.

در این نشست که از ساعت 11 صبح آغاز می شود، نمونه قراردادهای توسعه گران طرح امید برنامه ملی بازآفرینی شهری با توسعه گران نقد و بررسی می شود.

در این نشست، نمایندگان بانک مرکزی، بانک مسکن، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی،جامعه مهندسان مشاور ایران، کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشور، کانون سراسری انجمن های کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان و فن آوران ساختمان،سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، سازمان نوسازی شهر تهران، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران، انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، عباسی و اسلامی پناه، مشاوران معاونت حقوقی ریاست جمهوری حضور بهم می رسانند.

گفتنی است، نخستین نشست شرکت بازآفرینی شهری ایران با توسعه گران دوشنبه هفته گذشته برگزار شد.