اخبار شرکت

ششمین برنامه آشنایی با مفاهیم بازآفرینی شهری با موضوع “کنشگران بازآفرینی شهری” امروز از شبکه آموزش پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، در این برنامه، کمال نوذری، کارشناس دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران به تشریح تعریف کنشگران و اقدمات و فعالیت آنان در محلات هدف بازآفرینی شهری می پردازد.

این دومین برنامه ای است که به موضوع کنشگران بازآفرینی شهری اختصاص داده می شود. هفته پیش مجید روستا، عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با حضور در برنامه مشاور به بخش هایی از موضوعات مربوط به کنشگران اشاره کرد.

برنامه مشاور امروز، سه شنبه مورخ97.7.17 از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۴۵ از شبکه آموزش پخش خواهد شد.

لازم به ذکر است، برنامه هفتگی مشاور، هر سه شنبه، با حضور کارشناسان موضوعات مربوط به بازآفرینی را می کاود.