wrapper

اخبار شرکت

مدیر سابق دبیرخانه شواری عالی نظارت بر توسعه شهری تهران بر لزوم ایجاد زیرساخت های قانونی برای هوشمند سازی شهرها و انجام اقدامات یکپارچه در این زمینه تاکید کرد.

انوشیروان ناصر مستوفی، مدیر دبیر خانه شواری عالی نظارت بر توسعه شهری تهران در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، اظهارکرد: شهر هوشمند شهری است که در آن از تکنولوژی و فناورهای نوین برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در همه زمینه ها استفاده می شود.  

مدیر سابق دبیرخانه شواری عالی نظارت بر توسعه شهری تهران با بیان اینکه برای پیاده سازی شهر هوشمند باید شرایط شهرهای مختلف بررسی شود، گفت: در درجه اول باید وضعیت بومی هر شهر و مسائلی که در آن شهر مورد نیاز و مدنظر است تعریف؛ و مشخص شود با استفاده از فناوری های نوین چه نیازهایی در هر شهر قابل پیگیری است. 

وی با اشاره به استفاده از فناوری اطلاعات برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به عنوان یکی از ویژگی های شهر هوشمند، گفت: در این شهر تمام اطلاعات مربوط به افراد، دستگاه های الکترونیکی، حمل و نقل، ترافیک، آبرسانی، صنعت برق، قوانین و مقررات پسماندها، کتابخانه ها و بیمارستان ها و ... جمع آوری و آینده نگاری می شود.

 فناوری های نوین، از ویژگی های مهم شهر هوشمند است

ناصرمستوفی گفت: جمع آوری، طبقه بندی و پردازش اطلاعات بر اساس نیازها و منابع شهر و مشخص شدن منابع و مصارف این اطلاعات و استفاده از فناوری های نوین از ویژگی های مهم شهر هوشمند است.  

وی با اشاره به وجود نمونه های موفقی از شهرهای هوشمند در جهان اظهارکرد: در برخی از این شهرها چراغ هایی طراحی شده که با عبور افراد روشن و بعد از دور شدن افراد از منبع نور خاموش می شوند که طراحی این چراغ ها علاوه بر کاهش مصرف انرژی برق، تاثیرات مثبتی در کیفیت زندگی افراد و محیط زیست داشته است.

ناصرمستوفی از شهرهای دبی، ژنو، آمستردام، بارسلون به عنوان موفق ترین شهرها در پیاده سازی پروژه های هوشمند نام برد و گفت: جزیره موریس، اولین جایی بود که این فعالیت ها را آغاز کرد اما در حال حاضر در بیشتر شهرهای جهان پروژه هایی در این راستا اجرا می شود.  

 جریان هوشمندسازی در ایران، در حد جمع آوری اطلاعات

مدیر سابق دبیرخانه شواری عالی نظارت بر توسعه شهری تهران با اشاره به نمونه هایی از پروژه های هوشمندسازی شهر تهران، گفت: هوشمندسازی چراغ های راهنمایی، کارت ملی، کارت سوخت، کارت های بانکی نمونه ای از فعالیت هایی است که در زمینه هوشمند سازی انجام شده اما این فعالیت ها بیشتر در مرحله جمع آوری اطلاعات است و چشمگیر نیست.

وی با اشاره به اینکه ویژگی های شهرهای هوشمند به دو دسته چارچوب های تکنولوژیکی و انسانی تقسیم می شوند، افزود: چارچوب تکنولوژیک شامل دیجیتال، مجازی، اطلاعات محور و در بر گیرندگی و چارچوب انسانی شامل یادگیرندگی، انسان محور و دانش محور بودن شهر است.

ناصر مستوفی تصریح کرد: در ایجاد شهرهای هوشمند باید به آگاهی کامل از وضعیت شهرها رسید و تحقیق کاملی در رابطه با وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و وضع بومی شهرها داشت.  

وی بر لزوم تهیه نقشه ای مناسب شهرها برای پیاده سازی شهر هوشمند، بیان کرد: قطعا پروژه ای که در جنوب شرقی آسیا پیاده می شود با شهرهای اروپایی و خاورمیانه از نظر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی متفاوت هستند و نمی توان یک پروژه خاص را برای همه شهرها پیاده کرد.

  مدیر سابق دبیرخانه شواری عالی نظارت بر توسعه شهری تهران با اشاره به اینکه مسائل مربوط به امکانات موجود در شهرها و مسائل حاکمیتی و سیاسی از دیگر مسائلی است که باید در ایجاد شهر هوشمند مورد توجه قرار گیرد، افزود: بررسی نظام حاکم در شهرها، قوانین، مقررات و زیرساخت های موجود از مسائلی است که باید در راستای رسیدن به شهرهای هوشمند مد نظر قرار گیرد. 

 عدم مشارکت مردم، هوشمندسازی را با شکست مواجه می کند

وی با تاکید بر لزوم جلب مشارکت شهروندان در ایجاد شهر هوشمند اظهار کرد: در صورت عدم توجه به لزوم مشارکت مردم هر پروژه ای در این راستا شکست می خورد. بنابراین در درجه اول مردم باید بپذیرند که ایجاد شهر هوشمند به نفع آنها است و در مورد مزایای آن آگاه شوند.

ناصر مستوفی گفت: نحوه مشارکت مردم در ایجاد شهر هوشمند و همچنین قوانین و مقررات مورد نیاز در این راستا باید مشخص شود، نتایج پیش بینی شود و در نهایت بسته ای با استفاده از تکنولوژی های نوین در اختیار مردم قرار گیرد.

وی تاکید کرد: هر فعالیتی که در حوزه شهری بدون آگاهی بخشی کافی و مشارکت مردم انجام شود موفق نخواهد بود. بنابراین باید همراهی مردم را در پروژه های مختلف مدنظر قرار داد.

 هوشمندسازی شهرها جز برنامه های مسئولان نیست

مدیر سابق دبیر خانه شواری عالی نظارت بر توسعه شهری تهران بیان کرد: در ایران ابتدا باید مشخص شود که اساسا مسئولان به دنبال ایجاد شهر هوشمند هستند یا خیر، زیرا به نظر نمی رسد این مساله جزو برنامه های مدیران و سیاست گذاران شهری باشد.

 وی اظهار کرد: البته در چشم انداز 1404 به ایجاد شهر هوشمند اشاره شده اما در مراحل بعدی قوانینی در این راستا ایجاد نشده و سیاست گذاری ای برای تبدیل این چشم اندازها، به سیاست دیده نمی شود.

ناصر مستوفی با اشاره به اینکه تاکنون برنامه های مشخصی برای هوشمند سازی در کشور تهیه و پیاده نشده است، بیان کرد: در درجه اول باید به مفید بودن هوشمندسازی و لزوم پیگیری آن اعتقاد داشت و سپس برنامه کلی برای دست یابی به آن طراحی کرد.

وی افزود: طراحی گسترده اینترنت پر سرعت با سیم و بی سیم در کشور، شروع و زیرساخت مناسبی برای استفاده از شهر هوشمند است ولی برنامه های هوشمند سازی، برای به نتیجه رسیدن نیازمند یکپارچگی بیشتری است.

مدیر سابق دبیر خانه شواری عالی نظارت بر توسعه شهری تهران با اشاره به فقدان یکپارچگی برای اجرای برنامه ها و اقدامات در راستای ایجاد شهر هوشمند در کشور اظهار کرد: بدون این یکپارچگی نمی توان به نتایج مشخص و ملموسی رسید.

 سرعت در تغییر، مشخصه شهر هوشمند

ناصر مستوفی یکی از مشخصه های شهر هوشمند را سرعت در تغییر برشمرد و افزود:  سرعت رشد تکنولوژی می تواند چالش مهمی در مسیر رسیدن به ایجاد شهر هوشمند باشد. بنابراین باید این موضوع از قبل مشخص شود که چه زمانی باید استفاده از تکنولوژی های جدید را در دستور کار قرار داد و تکنولوژی های قبلی را از رده خارج کرد.   

وی ادامه داد: همچنین باید بررسی کرد که چطور می توان تکنولوژی را وارد شهر کرد تا کمترین مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را برای شهر و شهروندان در بر داشته باشد.

مدیر سابق دبیر خانه شواری عالی نظارت بر توسعه شهری تهران تصریح کرد: در صورتی که شهر هوشمند مجموعه ای از فناوری ها دیده شود، باید در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی که لازمه جوامع امروزی است از این تکنولوژی ها بهره بگیریم.

 شهرهای هوشمند روابط انسانی را تغییر می دهند

وی خاطرنشان کرد: شهرهای هوشمند می توانند در کاهش مخاطرات محیط زیستی، آلودگی های هوا و حل مشکلات ترافیکی و ... موثر باشند و همچنین می توانند از نظر اجتماعی، روابط بین مردم و تعاملات آنها را تغییر دهد.

 زیرساخت های قانونی نداریم

ناصر مستوفی با بیان اینکه، بزرگترین مشکل زیرساختی کشور ما در ایجاد شهر های هوشمند نبود زیرساخت های قانونی است، افزود: مهمترین مساله ابتدایی ایجاد زیرساخت های قانونی برای به کارگیری و استفاده از تکنولوژی های نوین در شهرهاست.  

وی با اشاره به اینکه ایجاد زیرساخت های قانونی برای طبقه بندی اطلاعات می تواند یکی از اقدامات در راستای رسیدن به شهرهای هوشمند باشد، اظهار کرد: البته در این راستا نحوه محافظت از اطلاعات اهمیت زیادی دارد چرا که در حال حاضر حتی در پیشرفته ترین کشورهای دنیا نیز مواردی از دزدیده شدن اطلاعات دیده می شود.

 اینترنت ایران برای ایجاد شهر هوشمند مناسب نیست

مدیر سابق دبیر خانه شواری عالی نظارت بر توسعه شهری تهران با بیان اینکه در رابطه با زیرساخت های فیزیکی برای ایجاد شهر هوشمند نیازمند فعالیت بیشتری هستیم، گفت: در ایران، اینترنت به عنوان بستر اولیه برای ایجاد شهر هوشمند، سرعت پایین و هزینه بالایی دارد، بنابراین اصلاح تعرفه های اینترنت و مقررات و ایجاد زیر ساخت های لازم نیازمند توجه بیشتری در راستای ایجاد شهر های هوشمند است.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

ارتباط با مدیرعامل

ستاد خبری مدیریت حراست

شماره پیامگیر صوتی : 88889996

شماره تماس دفتر مدیریت حراست: 88877961

شماره نمابر: 88662726

پست الکترونیکی: herasat@udrc.ir

سامانه های عمومی

سامانه های ستادی

درباره ما

هسته اولیه شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال 1364 با تاسیس دفتر بهسازی بافت شهری در حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی سابق شکل گرفت. بعدها و به منظور پیش‌نگری، پیش‌گیری و درمان مسائل مورد اشاره و با رسالت تجدید حیات شهری و نیل به شهر پایدار و مشارکتی، سازمان عمران و بهسازی پدید آمد.

بیشتر بدانید . . .

 

آمار سایت

Today630
Yesterday965
Total761161

Visitor Info

  • IP: 34.225.194.144

1398-09-17

اطلاعات تماس

آدرس : تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، شماره 51

تلفن : 87571

نمابر : 88779892

پیامک : 30008612

پست الکترونیکی : info@udrc.ir