wrapper

اخبار شرکت

جلسه ارائه طرح پیشنهادی بازآفرینی محله پیکانشهر با حضور حسن احمدی نوری، معاون عمران و بهسازی شرکت بازآفرینی شهری ایران، حبیب خراسانی، رییس مرکز مطالعات و ارتباطات شرکت بازآفرینی شهری، قاسم تقی خانی، رییس هیات مدیره محله پیکانشهر و رضا حیدری، مدیرعامل شرکت طرح و ساخت پارینه برگزار شد.

 پیکانشهر تاب آوری ندارد

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، حسن احمدی نوری، معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه فعالیت های گروهی خوبی در بازآفرینی شهری پیکانشهر انجام شده است، گفت: در حال حاضر به دنبال تعیین مشاوران برای توسعه نهادهای محله هستیم تا با شناسایی افراد ذی نفوذ در محلات هدف، نهاد محله را تشکیل دهند و با شناسایی مطالبات و نیاز های مردم، برنامه های بازآفرینی را پیگیری کنند.

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران، تاکید کرد: باید با انجام برنامه ریزی های دقیق و ترسیم نقشه راه از ظرفیت های مختلف استفاده شود تا پیکانشهر از یک بافت ناکارآمد به بافت ناکارآمد میانی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه پیکانشهر از تاب آوری برخوردار نیست، بیان کرد: در حال حاضر اگر اتفاقی در پایتخت بیافتد پیکانشهر به دلیل تاسیسات زیربنایی و روبنایی فرسوده به یکی مناطق بحران تبدیل خواهد شد. 

احمدی نوری با اشاره به ظرفیت بالای پیکانشهر برای تولید مسکن و ایجاد اشتغال، بیان کرد:  این محله می تواند به الگویی در بازآفرینی شهری برای سایر محله های کشور باشد.

 به دنبال الگو قرار دادن پیکانشهر به عنوان محله پایلوت در تهران هستیم

حبیب خراسانی، رییس مرکز مطالعات کاربردی و ارتباطات شرکت بازآفرینی شهری ایران در این نشست، با اشاره به اینکه در حال حاضر نمونه ای برای ارجاع در برنامه بازآفرینی شهری در کشور وجود ندارد، اظهارکرد: به دنبال الگو قرار دادن پیکانشهر به عنوان محله پایلوت در برنامه بازآفرینی شهری در تهران هستیم.

وی با اشاره به اینکه پیکانشهر برای تبدیل شدن به نمونه ای در بازآفرینی شهری از اولویت برخوردار است، بیان کرد: برای تحقق این فعالیت، رسیدن به مدل اجرایی برای بازآفرینی محله پیکانشهر ضرورت دارد.

رییس مرکز مطالعات کاربردی و ارتباطات شرکت بازآفرینی شهری ایران بیان کرد: تاکنون تلاش قابل توجهی شده تا برنامه بازآفرینی شهری در پیکانشهر اجرا شود اما اگر به نحوی برنامه ریزی نشود که در این زمینه به مدل نهایی و کاملی دست یابیم این زحمات از بین خواهد رفت. 

وی تاکید کرد: در سال های اخیر با فعالیت هایی که در هر زمینه ای انجام شده، ارزش افزوده ای تولید نشده است، بنابراین ضروری است که برای جلب توجه توسعه گران مدل و توجیه قوی ای وجود داشته باشد.

خراسانی ادامه داد: در حال حاضر پیکانشهر محله مناسبی برای جذب تسهیلات صندوق یکم و تسهیلات مربوط به بافت فرسوده است و یکی از محلاتی است که می تواند وام 120 میلیون تومانی زوجین و همچنین وام 110 میلیونی بافت فرسوده را به سمت خود هدایت کند.

به گفته وی، پیکانشهر یکی از مهمترین محلاتی است که در برنامه بازآفرینی می تواند منابع صندوق یکم با سود 6 درصد را به سمت خود سوق دهد و در صورتی که برنامه مناسبی برای این محله وجود داشته باشد دولت نیز از پیشبرد برنامه های آن حمایت خواهد کرد.  

رییس مرکز مطالعات و ارتباطات شرکت بازآفرینی شهری تاکید کرد: در طرح بازآفرینی پیکانشهر فضاهای کالبدی، عمومی شهری، آموزشی، فرهنگی، باید با محله محوری گره زده و مدلی استخراج شود که همه  عناصر آن از درمانگاه، فضای عمومی، فضای خود اشتغالی، مدرسه و با تعیین ضرورت ها مشخص باشد.

وی با تاکید بر اینکه پیکانشهر تنها محله ای است که مسئولان ارشد برنامه بازآفرینی شهری به شکل محله محور به آن وارد شده اند، گفت: به دنبال تبدیل این محله به الگویی در بازآفرینی برای دیگر محلات هستیم.

 معتمدین محله باید در راس اجرای برنامه بازآفرینی باشند

در ادامه این برنامه قاسم تقی خانی، رییس هیات مدیره محله پیکانشهر با اشاره به اینکه برای اجرای برنامه بازآفرینی پتانسیل خوبی در محله پیکانشهر وجود دارد، افزود: در این محل اعتماد متقابل بین مردم و مسئولان وجود دارد و به همین دلیل برنامه های بازآفرینی مشتاقانه از سوی مردم پیگیری می شود.

وی با تاکید بر لزوم حضور معتمدین مردم در راس برنامه های بازآفرینی افزود: با جلب اعتماد و حمایت مردم، در حال حاضر پیکانشهر در جایگاهی قرار دارد که دولت نیز حمایت خود را از برنامه های این محله اعلام کرده و اعتبار و تسهیلات را به آن اختصاص داده است.

تقی خانی با اشاره به وجود انسجام و تعامل در بین مردم پیکانشهر برای اجرای برنامه های بازآفرینی شهری، خاطرنشان کرد: مردم می خواهند مطمئن شوند که دولت واقعا در اجرای برنامه های بازآفرینی جدی است و در پی رفع خلاهاست.

 از زمان اجرای برنامه بازآفرینی دور شده ایم

همچنین محمدرضا قاسمی، مشاور شرکت طرح و ساخت پارینه با اشاره به اینکه به دنبال انجام پروژه ای ماندگار در پیکانشهر هستیم تا بتوان از نتایج خوب آن در سال های بعد بهره مند شد، اظهارکرد: تاکنون به دلیل کش و قوس هایی که در شهرداری وجود داشته است از زمان مناسب اجرای برنامه دور شده ایم.

قاسمی با بیان اینکه قریب به یک سال است که هنوز بسیاری از مقدمات اجرای بازآفرینی در پیکانشهر اجرایی نشده است، بیان کرد: باید مانع گسست اجتماعی و از بین رفتن اعتماد مردم شد.

وی تاکید کرد: در حوزه تسهیلگری و توسعه گری نیز فعالیت هایی را انجام داده ایم و به دنبال پیشبرد فعالیت ها هستیم.

 توزیع 1240 پرسشنامه در محله پیکانشهر

در ادامه این نشست، رضا حیدری مدیرعامل شرکت طرح و ساخت پارینه اظهارکرد: به نظر می رسد دولت در حوزه سیاست های بازآفرینی به درستی بر موضوع ثبات اجتماعی تمرکز دارد و به همین دلیل ما نیز به دنبال طراحی برنامه 5 ساله ای به نام ارتقا منزلت اجتماعی در پیکانشهر هستیم.

وی افزود: در حال حاضر برای بلوک های ساخته شده در پیکانشهر نمایندگانی از میان مردم انتخاب می شوند که این نمایندگان تشکل های اجتماعی را در این محله تشکیل می دهند و به فرهنگ بهره برداری و نگه داری در محله کمک می کنند.

مدیرعامل شرکت طرح و ساخت پارینه با اشاره به اینکه ضرورت دارد که همزمان با ایجاد محله جدید بازآفرینی اجتماعی نیز به درستی در پیکان شهر شکل بگیرد، گفت: امیدواریم در این زمینه راهبردی را از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران شاهد باشیم تا بر اساس آن پیش برویم.

وی اظهارکرد: پیش بینی می شود با پیگیری و اجرای برنامه های بازآفرینی در پیکانشهر طی مدت حدود 8 سال 3 هزار شغل ایجاد شود و این محله تبدیل به نمونه ای شود تا توسعه گران و تسهیلگران در سایر مناطق را  نیز ترغیب به مشارکت در برنامه بازآفرینی کند.

حیدری با اشاره به لزوم توجه به نیازهای مردم در اجرای برنامه بازآفرینی شهری، گفت: در حال حاضر هزار و 240 پرسشنامه در پیکان شهر توزیع شده و مردم در این پرسشنامه ها نیازهای خود را بیان کرده اند.

 تنها هدف برنامه بازآفرینی، نوسازی نیست

سید محمد علوی در این نشست با اشاره به طرح پیشنهادی بازآفرینی محله پیکانشهر اظهارکرد: در این طرح انگاره هایی از دید اجتماعی وجود دارد که شاخصه های آن بازآفرینی محله محور است.

وی ادامه داد: برای بازآفرینی محله پیکانشهر شناخت نیازها و جذب مشارکت حرف اول را می زند و تنها هدف این برنامه نوسازی نیست.

مشاور اجتماعی شرکت طرح و ساخت پارینه با بیان اینکه تنها بخشی از برنامه بازآفرینی ساخت مسکن است، گفت: موضوعات اجتماعی و توانمندسازی در این برنامه از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل در بازآفرینی محله پیکانشهر منزلت مکانی مردم، بهبود زیرساخت های شهری، اعتماد سازی، بهبود خدمات رفاهی و شناسایی گروه های داوطلب مورد توجه قرار گرفته است.

علوی با اشاره به اینکه برنامه های فرهنگی و ترویجی تا پایان سال 97 با برنامه ریزی جدی ای در محله پیکانشهر دنبال می شود، افزود: برگزاری کلاس های آموزشی، ایستگاه های سلامت، نمایش فیلم، ترویج فرهنگ مطالعه و طرح محله سالم از جمله فعالیت های انجام شده در این زمینه است.

مشاور اجتماعی شرکت طرح و ساخت پارینه خاطرنشان کرد: در حال حاضر طرح بازآفرینی محله پیکانشهر به چارچوب مشخصی رسیده که بازآفرینی شهری را به صورت ساختار یافته دنبال می کند و تمام فعالیت ها بر اساس آن تا پایان پروژه عملیاتی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت های بازآفرینی شهری در پیکانشهر در دو بخش اعتمادسازی و نهادسازی با مشارکت مردم پیش می رود، ادامه داد: در حال حاضر شورای ساکنان تشکیل شده و تلاش می شود با استفاده از نظرات و نیازهای مردم تصویر روشنی از آینده پیکان شهر ترسیم شود. 

علوی اظهارکرد: آمارهای در دسترس از پیکانشهر حاکی از آن است که حدود 3 هزار و 851 نفر در قالب هزار و 295 خانوار در محدوده طرح بازآفرینی پیکانشهر ساکن هستند.

وی ادامه داد: در این محله از مجموع 417 خانوار، تعداد 386 خانوار معادل 92.6 درصد دارای سرپرست مرد و تعداد 31 خانوار معادل با  7.4 دارای سرپرست زن هستند که در مقایسه با خانواده های دارای سرپرست مرد بسیار اندک است.

مشاور اجتماعی شرکت طرح و ساخت پارینه اظهار کرد: در محدوده مطالعاتی پیکانشهر براساس بررسی های مشاور از ترکیب تعداد افراد خانوار، 26 خانوار از 417 خانوار معادل 6.2 درصد یک نفره، 105 خانوار معادل 25.2 درصد دونفره، 86 خانوار معادل 20.6 درصد سه نفره، 117 خانوار معادل 28.4 درصد چهار نفره و 58 خانوار معادل 13.9 درصد نیز پنج نفره هستند. بیشترین فراوانی را خانواده های 4 نفره به خود اختصاص داده اند و به عبارتی مد تعداد افراد خانوار در محدوده مطالعاتی چهارنفره است.

 کمبود فضای زندگی در پیکانشهر

وی بیان کرد: در پیکانشهر با توجه به اینکه متوسط مساحت مسکن در محدوده ۸۳ متر مربع است در خانوارهایی با تعداد جمعیت زیاد، کمبود فضای زندگی احساس می شود.

علوی ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام شده از مجموع 417 خانوار، تعداد 389 خانوار پاسخگوی میزان درآمد در خانوار بوده اند که از این تعداد 35.5  درصد معادل با 148 خانوار درآمدی بین یک تا یک و نیم میلیون تومان در ماه دارند و بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: تعداد 9.1 معادل با 38 خانوار در محله پیکانشهر، درآمدی بین دو تا دو و نیم میلیون تومان در ماه دارند. این گروه کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.

مشاور اجتماعی شرکت طرح و ساخت پارینه با اشاره به اینکه شاخص تعداد اتاق در اختیار خانوار، رابطه مستقیمی در درجه اول با وضعیت رفاهی و در درجه دوم با بعد فرهنگی و تربیتی خانوارها دارد، گفت: متناسب بودن تعداد اتاق با تعداد اعضای خانوار، می تواند اثرات تربیتی در زندگی خانواده داشته باشد.

وی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده از مجموع 417 خانوار، 414 خانوار پاسخگوی تعداد اتاقهای مستقر در خانوار بوده اند که از این تعداد 56.1 درصد معادل با 234 خانوار دارای یک اتاق و 36.5 درصد معادل با 152 خانوار دارای دو اتاق هستند که بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.

علوی گفت: با توجه به نتایج به دست آمده از بعد خانوار در محله پیکانشهر، می توان نتیجه گرفت که وضعیت رفاهی بخش عمده ای از ساکنان در سطح پایین است.

وی با اشاره به اینکه از مجموع 417 خانوار، تعداد 411 خانوار پاسخگوی وضعیت شغلی سرپرست خانوار بوده اند، بیان کرد: از این تعداد 33 درصد معادل با 139 سرپرست خانوار دارای مشاغل دائم هستند که بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است و تعداد 0.7 درصد معادل با 3 سرپرست خانوار دانشجو هستند.

مشاور اجتماعی شرکت طرح و ساخت پارینه اظهارکرد: عمده ترین انگیزه انتخاب محله پیکانشهر برای سکونت، ارزانی مسکن و زمین، نزدیکی به محل کار، وجود اقوام و خویشاوندان و یافتن شغل در محله مهمترین شاخص هایی بوده اند که در انتخاب این محله برای سکونت مطرح بوده اند.

وی با بیان اینکه بررسی و شناخت معلولیت جمعیت از جمله موضوعاتی است که در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: اطلاع از تعداد افرادی که توانایی انجام برخی از فعالیت های اجتماعی را ندارند و باید به طریقی مورد حمایت قرار گیرند، بسیار اهمیت دارد.

وی تصریح کرد: در برنامه ریزی کالبدی مربوط به عرض پیاده راه ها و طراحی پیاده راه ها و همچنین ساختمان ها، باید تعداد افراد معلول مدنظر گیرند.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

سامانه های عمومی

سامانه های ستادی

درباره ما

هسته اولیه شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال 1364 با تاسیس دفتر بهسازی بافت شهری در حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی سابق شکل گرفت. بعدها و به منظور پیش‌نگری، پیش‌گیری و درمان مسائل مورد اشاره و با رسالت تجدید حیات شهری و نیل به شهر پایدار و مشارکتی، سازمان عمران و بهسازی پدید آمد.

بیشتر بدانید . . .

 

آمار سایت

Today376
Yesterday637
Total799549

Visitor Info

  • IP: 3.229.142.175

1398-11-09

اطلاعات تماس

آدرس : تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، شماره 51

تلفن : 87571

نمابر : 88779892

پیامک : 30008612

پست الکترونیکی : info@udrc.ir