اخبار شرکت

معاون وزیر راه و شهرسازی از طراحی مدلی برای جابجایی ساکنان بافت‌های ناکارآمد مشهد با هدف گذاری ساخت سه هزار واحد مسکونی در بافت‌های ناکارآمد و نهایی شدن این مدل تا پایان سال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سیدمحمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران شامگاه پنجشنبه در نشست ستاد بازآفرینی شهری که با حضور وزیر راه و شهرسازی در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، گفت: از آنجایی که وضعیت اقتصادی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی برای در اختیار گرفتن واحدهای مسکونی جدید ضعیف است، به همین دلیل مدلی برای جابجایی ساکنان بافت‌های ناکارآمد مشهد طراحی شد و ساخت سه هزار واحد مسکونی در جوار بافت‌های ناکارآمد هدفگذاری شد که این مدل تا پایان سال نهایی می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: قرار بود شهرداری مشهد در حاشیه شهر زمین‌هایی را آماده کند و تعدادی واحد مسکونی در جوار این بافت‌های ناکارآمد ساخته شود و به عنوان تنخواه در اختیار طرح بازآفرینی قرار گیرد و هر وقت ساخت این واحدها به اتمام رسید کسانی که در سکونتگاه‌های نامناسب بافت‌های ناکارآمد شهر مقدس مشهد ساکن هستند به صورت موقت یا دائم جابجا شوند و در واحدهای جدید اسکان یابند تا زمین‌های در اختیار آنان برای اجرای طرح بازآفرینی آزاد شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: نظر مسئولان شهری این بود که برای ساخت واحدهای مسکونی جدید در جوار بافت‌های ناکارآمد شهری، از تسهیلات طرح بازآفرینی شهری هم استفاده شود در حالی که وظیفه ما در این طرح تولید مسکن نیست و در صورتی که ساخت مسکن با طرح بازآفرینی پیوند بخورد امکان استفاده از تسهیلات این طرح فراهم می شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: این امر در صورتی قابل تحقق است که ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی از محل سکونت کنونی خود جابجا شوند و زمین‌های در اختیار این سکونتگاه‌ها آزاد شود تا بتوان، واحدهای مسکونی جدیدی برای سکونت موقت در اختیار آنان قرار داد.

پژمان افزود: در این راستا مسئولان شهری مشهد محدوده ای که باید برای اجرای طرح بازآفرینی در بافت‌های ناکارآمد آزاد شود را تعیین کردند و در حال شناسایی تسهیلگر و سایر موارد مرتبط با این موضوع هستند.