معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد فعلی شهرسازی پاسخگوی تمامی مسائل و مشکلات موجود در شهرها نیست و نیازمند رویکرد و چارچوب‌های جدیدی برای حل این مشکلات هستیم

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد فعلی شهرسازی پاسخگوی تمامی مسائل و مشکلات موجود در شهرها نیست و نیازمند رویکرد و چارچوب‌های جدیدی برای حل این مشکلات هستیم تا در سیاست بازآفرینی شهری بتوانیم به دنبال ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و زیست پذیری شهرها باشیم.

به گزارش خبرنگار شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران محمدسعید ایزدی مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در اولین نشست از محور چهاردهم سلسله نشست‌های موضوعی با محور "ارتقای قابلیت زیست پذیری شهرها و کیفیت زندگی شهروندان با اجرای سیاست بازآفرینی شهری" و موضوع "تبیین مفاهیم و الزامات ارتقاء کیفیت زندگی در مسیر سیاست بازآفرینی شهری" گفت: در چند سال اخیر شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با توجه به مشکلات و مسائل حاکم بر شهرها سعی کرده تمرکز خود را در این حوزه افزایش داده و مشکلات را شناسایی کند.

در ادامه دکتر ایزدی تأکید کرد: افول قابلیت زیست پذیری و تنزل کیفیت زندگی در شهرها در 6 دسته قابل تقسیم‌بندی است:

1- فقر شهری

2- گسترش آسیب‌های اجتماعی

3- بحران ایمنی و تاب‌آوری پایین در برابر بلایا

4- افت منزلت مکانی و بحران هویت

5- ناکارآمدی نظام جابه‌جایی

6- بحران محیط زیست        

وی با بیان این‌که بافت های ناکارآمد کشور گستردگی زیادی دارند گفت: امروزه بالغ بر 55 هزار هکتار بافت ناکارآمدمیانی، 24 هزار هکتار بافت تاریخی و  61 هزار هکتار سکونتگاه‌های غیر رسمی در 544 شهرکشور شناسایی شده و در این بافت‌ها، جمعیتی بالغ بر 19 میلیون نفر ساکن هستند.

دکتر ایزدی با اشاره به چالش های پیش رویی که شهرهای کشور با آن مواجه هستند، گفت: حضور جمعیت زیاد در این مناطق، از ابعاد مختلفی حائز اهمیت است که مهمترین آن، فقر شهری است که از ابعاد گوناگونی نظیر فقر درآمدی، فقر مسکن، فقر خدمات اجتماعی، فقر بهداشتی-آموزشی و فقر خدمات پایه، قابل بررسی است.

ایزدی با اشاره به عدم تعادل و نبود تعادل در توزیع ثروت و خدمات شهری کشور، تصریح کرد: نقشه نابرابری‌ها و پهنه‌های برخوردار و غیر برخودار در کشور نشان می‌دهد که توزیع امکانات در کشور برابر نبوده است.

در ادامه ایشان به آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: آسیب‌های اجتماعی دارای ابعاد مختلفی هستند، بحث اعتیاد، جرائم، خشونت، بزهکاری از عمده آسیب هایی است که در کشور و به خصوص در محلات هدف با آن روبرو هستیم.

وی در بحث چالشهای موجود در کشور، به بحث امنیت و تاب آوری شهر‌ها اشاره کرد و گفت: ایران یکی از ده کشور بلا‌خیز دنیاست و از لحاظ آماری در جایگاه ششم دنیا از لحظ وقوع بلایای طبیعی قرار دارد. بحران ایمنی و تاب آوری پایین شهر‌ها از دیگر مشکلات شهرهای کشور بوده و  ساختمان‌ها و مکان‌های عمومی در برابر زلزله، سیل، حریق ، طوفان تاب آور نیستند.

ایزدی با اشاره به زلزله خیز بودن کشور اظهار داشت: هزینه هایی که کشور در مواجه با این سوانح پرداخت کرده بسیار زیاد بوده و آسیب‌های انسانی و مالی زیادی به کشور وارد کرده است.

سپس وی به بحران ایمنی در تهران اشاره کرد و گفت: متأسفانه در جای جای پایتخت مسائل و مشکلات مهمی وجود دارد که تبدیل به بحران جدی شده است و هر لحظه امکان وقوع حادثه‌ای مانند پلاسکو در شهر تهران وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه این مشکلات تنها مربوط به مرکز و حاشیه شهر تهران نیست گفت: در شمال شهر تهران نیز به دلیل نابسامانی‌های موجود، این مشکلات قابل مشاهد است.

وی به وجه دیگری از حوادث در کشور اشاره کرد و افزود: وقوع سیل و طوفان در کشور همیشگی بوده و خساراتی که تا کنون از این بلایا به کشور وارد شده نشان می دهد که شهرهای کشور قابلیت تاب آوری در مقابل این حوادث را ندارند.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به چالش دیگری که پیش روی شهرها و شهروندان است اشاره کرد و اظهار داشت: بحران هویت و بی توجهی به ارزش‌ها نمونه دیگری از بی‌توجهی به میراث ماندگاری است که در کشورمان با آن مواجهیم.

ایزدی همچنین ادامه داد: از جاکندگی هویتی، تاریخی اجتماعی و فرهنگی شهرها،کم توجهی به حفاظت از میراث معنوی و طبیعی، چالش جدید شهرهاست که امروزه با ساخت و سازهای جدید ناهمگون با زمینه، قطع ارتباط با هویت گذشته خود کردهایم.

وی همچنین به ناکارآمدی در نظام جابجایی و حمل و نقل، کالایی شدن زندگی در شهرها، عدم یکپارچگی و هماهنگی در مدیریت شهری، تمرکز بیش از حد بر روی یک نظام حمل و نقل زمینی، بحران های زیست محیطی، عواقب آن در کشور اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی مشاهد می شود روش‌ها و رویکردهای سنتی که تا کنون در برنامه‌ریزی و توسعه شهرها داشته ایم، در عمل نتوانسته‌اند پاسخ مناسبی برای حل این مشکلات داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سیاست غلطی که در توسعه شهرها در گذشته اجرا شده است، گفت: آسیب شناسی‌ها نشان می دهد که راه‌حل‌های ارائه شده پیشین، برای توسعه کشور و برون رفت از مشکلات آن در بسیاری از مواقع بخاطر اجرای برخی از سیاست‌های نادرست، در سرعت بخشیدن به تنزل کیفیت زندگی شهرها کمک کرده است.

وی در تعریف بازآفرینی شهری گفت: بازآفرینی شهری سیاستی جامع و یکپارچه برای هدایت روند رشد و توسعه شهرها در جهت پاسخگویی به چالش‌های برآمده از تغییرات و نیازهای نسل جدید است، به‌گونه‌ای که در نهایت ضمن پیشگیری و حل مشکلات شهری به یک پیشرفت و بهبود پایدار اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و محیطی منجر شود. ایشان هدف اصلی در سیاست بازآفرینی شهری را ارتقای قابلیتِ زیست پذیریِ شهرها  و کیفیت زندگی شهروندان دانست.

 مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به برنامه‌های اجرایی شرکت مادر در کشور اشاره کرد و گفت: هم اکنون در شرکت مادر، تلاش کرده‌ایم ضمن پیشگیری برای درمان این مشکلات، به دنبال راه حل‌ها نیز در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطی باشیم.

ایزدی به سه رکن و وجه سیاست بازآفرینی شهری اشاره کرد و تصریح کرد: توسعه امکانات و خدمات روبنایی و ارتقای زیر ساخت‌های شهری و محله‌ای، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی مسکن، بهسازی و ارتقای فضاهای شهری و محله ای و توسعه قلمروی عمومی رکن‌های سیاست بازآفرینی شهرها در کشور هستند.

وی با بیان این‌که در این سه عرصه به صورت همزمان به دنبال ظرفیت‌سازی، ابزارسازی و نهادسازی هستیم گفت: هدف ما این است که بتوانیم کیفیت زندگی رو به افول در کشور را کنترل کنیم و وضعیت محلات هدف را به وضعیت متوسط شهر نزدیک کنیم و این هدفی است که در سندملی بازآفرینی شهری پیش بینی شده است.

ایزدی در ادامه به ارکان بازآفرینی شهری اشاره کرد و اظهار داشت: باز آفرینی شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در گرو تعریف و اجرای مجموعه ای متصل از برنامه ها و اقدامات هماهنگ و هم افزا، در مقیاس شهر و محله است . 

ایزدی در این نشست ها با طرح این موضوع که شهرهای ما دارای  وضعیت مناسبی نیستند و نیازمند سیاست جدید در مواجه با مشکلات آن هستیم، اضافه کرد: سیاست بازآقرینی شهری فرایندی تدریجی است که باید گام‌های متعددی برای دسترسی به آن برداشته شود تا بتواند موجب ارتقای کیفیت زندگی شهری شهروندان شود. 

وی ادامه داد: تلاش شرکت مادر  در این سلسه نشست‌ها این است که سیاست بازآفرینی شهری را مطرح کرده و اقداماتی که در راستا و  چارچوب بازآفرینی شهری اجرایی کرده است را مطرح کند. اقداماتی که به نظر می رسد توانسته است در مسیری حرکت کند که شهرها را به کیفیت مورد نظر برساند.

وی با طرح چند سؤال، حاضرین جلسه را به بحث و گفتگو دعوت کرد:

-          آیا اقدامات شرکت مادر در راستا و مسیر بازآفرینی شهری است؟

-         چه اقداماتی می تواند در این مسیر به کمک سیاست بازآفرینی شهر آمده و به ارتقای زندگی مردم در شهرها کمک کند؟

-         آیا چارچوب‌های عنوان شده برای ارتقای زندگی شهروندان کافی است؟

-         چه دستگاه‌ها و نهادهایی، با چه مکانیزم‌هایی می‌بایست در این فرایند دخیل شوند؟

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد:  در نشت‌های آتی تجربیات مختلف شرکت مادر و شیوه‌های اجرایی به کار گرفته شده را معرفی و به بحث و بررسی می گذاریم و امیدواریم با آسیب‌شناسی که با حضور اساتید، کارشناسان، مشاوران و دانشجویان انجام می دهیم، بتوانیم به این نتیجه برسیم که در مسیر درستی برای ارتقای زندگی شهروندان قدم برمی داریم یا خیر.