معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: بهتر است درباره تدوین ضوابط منظر راه، آرمانی فکر نکنیم و طوری عمل کنیم که ضوابط آزادی عمل داشته باشند.

 

 

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور به عنوان عضو پانل در این نشست  با اشاره به اینکه در حوزه ضوابط منظر راه در مرحله گام‌های ابتدایی قرار داریم، گفت: بهتر است درباره تدوین ضوابط منظر راه، آرمانی فکر نکنیم بلکه طوری عمل کنیم که ضوابط یکنواخت نبوده و آزادی عمل داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران ، مهندس «سید حسین میرشفیع» عصر دوشنبه 27 دی ماه در نشست «معماری راه؛ رهیافتی نوین در ارتقای کیفیت منظر راه‌های برون شهری کشور» به سابقه وضعیت راهسازی در ایران اشاره کرد و گفت: در حوزه راهسازی شرایط کشور به گونه‌ای است که حدود 15 تا 16 میلیون نفر از مردم ایران در گذشته به راه مناسب دسترسی نداشتند. همچنین شرایط جاده‌ها طوری بود که سالانه حدود 27 هزار نفر در حوادث جاده‌ای کشته می‌شدند.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در اشاره به مواردی که زمینه‌های ورود ایران به بحث معماری راه را مناسب کرده است، اظهار داشت: شبکه راه‌ها گستردگی مناسبی پیدا کرده است. در حال حاضر حدود 92 درصد جمعیت روستایی کشور از راه آسفالت بهره‌مند هستند. طول شبکه‌های آزادراهی کشور در حد قابل قبولی توسعه یافته و این شرایط را محیا می‌کند که به معماری راه توجه بیشتری داشته باشیم.

 مهندس میرشفیع، قرارگیری عملیات ساخت آزادراه‌ها در دستان بخش خصوصی را از عوامل بسترساز برای توجه بیشتر به منظر راه عنوان کرد و گفت: کارفرمای بخش خصوصی مجبور است مشتری‌مدار باشد و در این چارچوب به ناچار مبحث منظر، راه را مورد توجه قرار می‌دهد.

وی با تاکید بر اجرای بایسته‌های معماری راه در 2400 کیلومتر آزادراه موجود در کشور، اظهار داشت: پنج هزار کیلومتر آزادراه جدید و در دست ساخت است که تلاش می‌کنیم نیازمند ضوابط معماری راه برای آنها اجرا شود.