مهندس فرامرز پارسی معتقد است «راه ابریشم» مجموعه‌ای از راه‌ها است که در مجموع باید به آن به عنوان مفهوم انتقال نگاه کرد

مدیرعامل مهندسان مشاور عمارت خورشید با تاكيد بر اينكه «راه» به عنوان یک «مفهوم» مورد توجه قرار گیرد نه «کالبد»، گفت: «راه ابریشم» مجموعه‌ای از راه‌ها است که در مجموع باید به آن به عنوان مفهوم انتقال نگاه کرد؛ حتی ابنیه‌های موجود در راه، همگی در مسیر حرکتی و وابسته به آن هستند؛ به‌گونه‌ای که می‌توان ابنیه‌ها و پل‌های موجود در مسیر را به عنوان میراث فرهنگی و ملی به ثبت رساند.

 

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، «فرامرز پارسی»، مدیرعامل مهندسان مشاور عمارت خورشید، عصر دوشنبه در نشست «مروری بر ارزش‌های ماندگار و میراث فرهنگی در راه‌های کشور» كه در محل شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران برگزار شد، گفت: ورود راه‌آهن به هر شهری به دلیل توان جابجایی حجم انبوهی از مسافر و کالا می‌تواند عامل رشد،توسعه و آبادانی شود.

مهندس پارسی با بيان اينكه راه‌آهن درمسیرخودمی‌تواندامکانات وزندگی مدرن رابرای شهرها بهارمغان آورد، خاطرنشان كرد: راه‌ها خود زاینده شهرها و عامل توسعه شهرها هستند و شکل‌گیری راه‌ها به تشکیل شهرها انجامیده است.

نشست چهارم از دفتر سیزده‌ام سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادرتخصصی،عمران وبهسازی شهری ایران که باعنوان «معماری راه،رهیافتی نوین درارتقای کیفیت منظرراه‌های برون شهری کشور»برگزار شد.پارسی،در مروری بر ارزش ماندگار و میراث فرهنگی در راه‌های کشور، در مورد مستندسازی ایستگاه‌های راه‌آهن محور شمال گفت: چند راه قدیمی و تاریخی برای رسیدن به شمال کشور در دوره ناصری داشته‌ایم که احداث آن برای عبور کالسکه بوده است. هنوز در این مسیر  آثار تاریخی و ابنیه‌های آن زمان شامل مسیر جاده سنگی، پل‌ها و کاروانسراها قابل مشاهده است که می‌توان از آنها به عنوان شاهکار مهندسی نام برد که البته بیشتر آنها براثر تعرض‌هاییجهت ساخت جاده آسفالته از بین رفته اند.

«فرامرز پارسی» به ویژگی‌ها و مناظر بکر در مسیر راه‌آهن شمال اشاره کرد و گفت: کارهای پژوهشی در سه سطح در این مسیر تا شعاع 20 کیلومتری از راه‌آهن انجام شده است که حاکی از مداخلات غیراصولی در ساختمان ایستگاه‌های راه‌آهن و وارد شدن آسیب‌های زیاد به این ابنیه‌های تاریخی است.

پارسی اضافه کرد: مطالعه راه‌آهن محور شمال، شامل مستندسازیدر قالب مطالعات تاریخی واقدامات مرمتیجهتتهیه شناسنامه برای ابنیه‌هاست. همچنین ایستگاه‌های واجد ارزش‌، مشخص شده و در اولویت مرمت قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل مهندسان مشاور عمارت خورشید در ادامه در تشریح ظرفیت این ابنیه‌ها برای جذب گردشگر، گفت: با مرمت و نوسازی این بناها که با هزینه کم و سرعت بالا امکان برگرداندن به شکل سابق را دارند، می‌توان از آنها به عنوان زیرساخت‌های گردشگری استفاده کرد. همچنین اگر برای این مسیر قطار گردشگری تعریف کنیم، می‌توانیم جاذبه‌های بکر و شاهکارهای مهندسی مانند پل‌ها و ابنیه‌ تاریخی را در معرض دید گردشگران داخلی و خارجی قرار دهیم.

پارسی در پایان با انتقاد از کمبود کتاب درباره راه‌های کشور،گفت: متاسفانه تعداد کمی کتاب درباره راه  در ایران وجود دارد که نشان ازبی‌توجهی دراین حوزه است. بنابراین لازم است کارشناسان دراین حوزه ورود پیداکنند و به چراییاین کمبود بپردازند.