نشست "هم‌اندیشی پیرامون موضوع بازخوانی تجارب تهیه طرح‌های راهبردی توسعه شهر (CDS) در شهرهای قزوین، بندرانزلی و شاهرود" برگزار شد.

شصت و یکمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی شرکت مادر برگزار شد.

این نشست در خصوص "هم‌اندیشی پیرامون موضوع بازخوانی تجارب تهیه طرح‌های راهبردی توسعه شهر (CDS) در شهرهای قزوین، بندرانزلی و شاهرود" در روز دوشنبه مورخ 21 دی‌ماه 1394 از ساعت 14 با حضورآقایان مهندس هاشمی، دکتر زبردست، دکتر براتی، مهندس پطرسیان، مهندس فریورصدری، دکتر ماجدی، دکتر رئیس‌دانا و مهندس نصیری لاکه در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل شد.

در ابتدای نشست آقای دکترایزدی ضمن معرفی اعضای پنل تخصصی و سپاس از حضور شرکت کنندگان، عنوان کرد: هدف این نشست بیان طرح موضوع طرح‌های راهبردی توسعه شهر بوده که در نشست‌های آتی تجارب موردی آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.

پس از آن آقای مهندس هاشمی به معرفی  راهبرد توسعه شهر( CDS) در شاهرود پرداخت. ایشان این رویکرد راهبردی از دهه 1980 در کشورهای توسعه یافته را جایگزین رویکردهای موسوم به جامع معرفی کرد که مشخصة اصلی طرح راهبردی چشم انداز بلند مدت، از یک طرف، و برنامه اقدام کوتاه مدت، از طرف دیگر است. سپس ایشان افزود CDS نسخه ویژه طرح راهبردی است که در دهه 1990، بانک جهانی و برنامه اسکان بشر، برای شهرهای کشورهای در حال توسعه، با دو هدف اصلی زیر، پیشنهاد کردند:

-        رفع نقیصة طرح های متعارف در نادیده گرفتن مسائل طبقات کم درآمد، از طریق سیاست باز توزیع عادلانه تر منابع، با استفاده از ساز و کار مشارکت؛

-         کنار گذاشتن تمرکزگرایی و پیوستن به اقتصاد آزاد.

وی دلایل عمده طرح‌های سنتی را اینگونه برشمرد:

-        عدم توانایی شهرها در جذب رشد جمعیت شهری؛

-        عدم کفایت مشاغل موجود و زمینه های اشتغال زایی؛

-        کمبود مسکن و زیر ساخت ها؛

-        نارسایی نظام حمل و نقل ؛ و

-        نارسایی نظام مالی

درادامه ایشان به بیان هفت محور مورد نظر بانک جهانی پرداخت:

-        هماهنگی در مدیریت زمین؛

-        تلفیق برنامه فضایی و مالی؛

-        مداخله در بازار زمین به نفع عموم؛

-        حمایت از محیط زیست؛

-        سیاست اقتصادی حمایتی؛

-        کاهش فقر شهری؛ و

-        صرفه جویی در هزینه ها.

سپس سه حوزه تحول مورد نظر بانک جهانی را برشمرد: نهاد مدیریت، برنامه های سرمایه‌گذاری و نهاد نظارت.

مهندس هاشمی شاخص‌های پایداری مورد نظر بانک جهانی را قابلیت زندگی، رقابت‌پذیری، اداره‌گری خوب، حساب‌دهی و شفافیت عنوان کرد.

وی در پایان با اشاره به روش ‌شناختی موضوع که بیشتر عملگرا و کمتر نظری بوده، مشارکت عمومی، اقتدار مدیریتی و هماهنگی بین بخشی را از الزامات اصلی این طرح دانست و ضمن بیان پاره‌ای از ملاحظات انتقادی از جمله تعارض رویکرد نئولیبرال بانک جهانی با رویکرد رفاهی برنامه اسکان بشر، تفاوت شرایط محصول توسعه با شرایط نیازمند توسعه و عدم توجه به تفاوت شرایط دوره گذار به توسعه در جوامع مختلف، به خلاء ساختار محلی در ایران پرداخت که ادامه این رویکرد در عادت منتقدین سیاسی و دانشگاهی به جهت‌دهی همه مشکلات و نارضایتی ها به سطح ملی و حکومت مرکزی، مانع از درگیری جامعه با مسائل خود در واقعیت محلی و شکل گیری ساختار محلی می شود.

سپس آقای دکتر زبردست از جمله ویژگیهای CDS نسبت به دیدگاه‌های دیگر را تأکید بر اجرا و نظارت بر پس از اجرا، تأکید بر آموزش،  تشخیص و تعیین شاخص‌های پایش معرفی کرد.

پس از آن آقای مهندس فریورصدری حضور و مشارکت همه دست اندرکاران، مسئولین و مردم را در اجرا و تهیه طرح‌ها از اصول اصلی CDS دانست و با تأکید بر تعهد بر اجرا، خلاء حکومت محلی در ایران را از مشکلات اساسی معرفی کرد.

سپس آقای مهندس پطرسیان به وجوه تمایز CDS قزوین و دو شهر دیگر بندر انزلی و شاهرود پرداخت و تأکید کرد پیش نیاز قانون در جامعه، فرهنگ احترام به آن است و تا زمانیکه این فرهنگ نباشد، هیچ قانونی کارساز نخواهد بود.

و بعد از آن دکتر رئیس دانا تأکید کرد: طرح‌های CDS نه طرح عملیاتی است و نه اجرایی؛ بلکه یک خط مشی و استرتژی است که راه‌حل و دستورالعمل‌های مداخله را ارائه می‌دهد و به هیچ وجه از روشهای استقرایی کهنه تبعیت نمی‌کند. ایشان تصریح کرد CDS بایستی مسیر اقتصادی شهر را شناسایی کند نه آنکه اقتصاد شهر را تعیین کند.

در ادامه آقای دکتر ماجدی با اشاره به اینکه CDS میتواند مقدمه‌ای برای طرح‌های جامع باشد، گفت چهار محور اساسی CDS شامل توسعه اقتصادی، کاهش فقر، ملاحظات زیست محیطی و تأمین منابع درآمدی پایدار برای زیرساخت‌های شهری می‌باشد که بایستی مطالعات ارزشمند صورت گرفته در این ابعاد، از بایگانی خارج شده و پس از بروزرسانی به کار برده شوند.

سپس آقای مهندس نصیری لاکه ضمن معرفی شهر انزلی و تبیین خصوصیات جغرافیایی آن، از جمله بزرگترین مشکلات حاکم در انزلی را عدم حمایت ساختار سیاسی، عدم وجود اعتقاد به برنامه‌ریزی، عدم توجه به مسائل بومی و سیاسی شدن ساختار شهرداری‌ها دانست.

پس از آن آقای دکتر براتی با اشاره به دو سطح بودن طرح‌های CDS به صورت محلی و مرکزی، هشدار داد طرح‌های جامع و تفصیلی به دلیل خصوصیات کمیت‌گرایی و کاربردگرایی جوابگوی توسعه نیستند بنابراین اگر به دنبال توسعه در کشور هستیم بایستی از طرح‌های CDS استفاده کنیم.

آقای مهندس روستا در پایان نشست با اشاره به رویکردهای دور-دور و نزدیک-نزدیک استفاده شده تاکنون، رویکرد نزدیک-دور را که از خصوصیات اصلی طرح‌های راهبردی توسعه شهر (CDS) می‌باشد، مورد نیاز کشور دانست و تأکید کرد مسئله CDS مسئله شناخت فرصت است.

در پایان نشست جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و اعضای پانل تخصصی به سئوالات شرکت‌کنندگان پاسخ گفتند.