مفاهیم و الزامات ارتقاءکیفیت زندگی در مسیر سیاست‌ بازآفرینی شهری در نخستین نشست از دفتر چهاردهم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادر تبیین شد.

مفاهیم و الزامات ارتقاءکیفیت زندگی در مسیر سیاست‌ بازآفرینی شهری در نخستین نشست از دفتر چهاردهم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادر تبیین شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران نخستین نشست از سلسله نشست‌های «ارتقاء کیفیت زندگی از مسیر سیاست‌های بازآفرینی شهری» با عنوان «تبیین مفاهیم و الزامات ارتقاءکیفیت زندگی در مسیر سیاست‌ بازآفرینی شهری» عصر امروز در سالن اجتماعات شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار شد.

در این نشست آقای دکتر ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با طرح موضوع اینکه ارتقای قابلیت زیست پذیری شهری و امنیت زندگی شهروندان از جمله مسائل کلیدی در ارکان باز آفرینی شهری است، اظهار داشت: 6 نشست برای بررسی و تبیین « ارتقای قابلیت زیست پذیری شهرها و کیفیت زندگی شهروندان با اجرای سیاست باز آفرینی شهری» برگزار می شود و از اندیشمندان، اساتید، دانشجویان، مشاوران و فعالینی که در این حوزه تلاش می کنند دعوت می شود که نظرات و مطالعات خود را در این عرصه ارائه دهند تا برای ارتقای زندگی در کشور پروژه ها و برنامه های مناسبی طرح ریزی و اجرایی شود.

دکتر ایزدی افزود: این سلسله نشست‌ها شامل نشست اول(امروز) با عنوان «تبین  مفاهیم و الزامات ارتقاء کیفیت زندگی در مسیر سیاست بازآفرینی شهری»، نشست دوم با موضوع «بهسازی و ارتقای فضای باز شهری و محله ای و توسعه قلمروی عمومی» ، نشست سوم با موضوع «توسعه امکانات و خدمات روبنایی و ارتقای زیر ساخت های شهری و محله ای»، نشست چهارم با موضوع «بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی مسکن»، نشست پنجم با موضوع «ارتقای توانمندی های اقتصادی ، ظرفیت سازی اجتماعی و نهادی» و نشست ششم نیز جمع بندی و نتیجه گیری از کل نشست های برگزار شده می باشد.

ایشان در ادامه به ارکان بازآفرینی شهری اشاره کرد و گفت: باز آفرینی شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در گرو تعریف و اجرای مجموعه ای متصل از برنامه ها و اقدامات هماهنگ و هم افزا، در مقیاس شهر و محله است .

ایزدی در این نشست ها با طرح این موضوع که شهرهای ما دارای  وضعیت مناسبی نبوده و نیازمند سیاست جدید در مواجه با مشکلات آن هستیم، اضافه کرد: سیاست بازآقرینی شهری فرایندی تدریجی است که باید گام‌های متعددی برای دسترسی به آن برداشته شود تا بتواند موجب ارتقای کیفیت زندگی شهروندان گردد.

وی ادامه داد: تلاش شرکت مادرتخصصی در این سلسه نشست ها این است که سیاست بازآفرینی شهری را مطرح کرده و اقداماتی که در چارچوب بازآفرینی شهری اجرایی شده است را مطرح کند. اقداماتی که به نظر می رسد توانسته است در مسیری حرکت کند که شهرها را به کیفیت مورد نظر برساند.

وی با طرح این سوال که آیا اقدامات شرکت مادر در راستای بازآفرینی شهری است؟ به حاضران در جلسه گفت: چه اقداماتی می تواند در این مسیر به کمک سیاست بازآفرینی شهر آمده و به ارتقای کیفیت زندگی مردم در شهرها کمک کند؟ آیا چارچوب‌های مطرح شده برای ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان کافی است؟ چه دستگاه‌ها و از طریق چه مکانیزم‌هایی می‌بایست در این فرایند دخیل باشند؟

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد:  در نشست‌های آتی تجربیات مختلف و شیوه های اجرایی که به کار گرفته شده در شرکت مادر تخصصی را معرفی و به بحث و بررسی می‌گذاریم و امیدواریم با آسیب شناسی که با حضور اساتید، کارشناسان، مشاوران و دانشجویان انجام می دهیم، بتوانیم به این نتیجه برسیم که در مسیر درستی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان قدم برمی‌داریم یا خیر.

دکتر مظفر صرافی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی سخنران بعدی این نشست با بیان این‌که نگاه جدیدی در کشور به وجود آمده که توجه ویژه‌ای به ابعاد مختلف مسائل شهری داشته و مسائل شهری را مورد هدف قرار داده است،گفت: این نگاه نو مأموریت جدید وزارت راه و شهرسازی و شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران است که به بایستگی بازآفرینی شهری از وجه رادیکالی آن پرداخته و در دستور کار خود زندگی شهری را استخراج و به ارتقای کیفیت زندگی  و پایداری آن می پردازد. ایشان دغدغۀ امروز را ناپایداری شهرها دانست و راز ماندگاری را در از یاد نبردن حکمت ایران­شهری!

وی در ادامه تصریح کرد: بازآفرینی شهری رادیکال، به توسعه محله­ای بر بنیان اجتماع محلی ساکن در فرآیند حکمروائی شایسته پیش می­رود. از این رو، کنترل اجتماع محلی بر محتوا و محیط زندگی افزایش می­یابد و در واقع دگرگونی اجتماعی-اقتصادی منجر به ارتقای کیفیت زندگی می­شود. در پایان نشست، جلسه پرسش و پاسخ  برگزار شد.