نشست اول از دفتر دهم با موضوع "تدوین برنامه ارتقاء کیفیت زندگی در مرکز تاریخی شهر تهران "در روز سه شنبه هشتم تیر ماه درمحل سالن اجتماعات شرکت برگزار می شود

نشست اول از دفتر دهم سلسله نشست های تموضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران  با عنوان «تدوین برنامه ارتقاء کیفیت زندگی در مرکز تاریخی شهر تهران  » روز سه شنبه مورخ هشتم تیر ماه 95 از ساعت 14 با سخنرانی آقایان مهندس عابد ملکی  (شهردار منطقه12) - دکتر علی محمد سعادتی( قائم مقام شهردار منطقه 12) و با حضور آقایان دکترسید محسن حبیبی و دکتر علی غفاری به عنوان اعضای پنل در سالن اجتماعات شرکت مادر به نشانی بالاتر از میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 51 برگزار می گردد .حضور علاقمندان در این نشست آزاد می باشد