نشست اول از دفتر ششم سلسله نشست های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با محور بررسی ساختار نهاد توسعه محله در راستای بازآفرینی شهری برگزار می شود.

نشست اول از دفتر ششم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با محور بررسی ساختار نهاد توسعه محله در راستای بازآفرینی شهری ساعت 14 روز دوشنبه 5 مردادماه در سالن اجتماعات شرکت مادر برگزار می‌گردد.

نشست اول این دوره از سسله نشست‌ها به بررسی تجارب خانه محله‌های شیراز، شیخ علی چوپان و دفاتر سهل آباد اختصاص یافته است و سخنرانان آن خانم‌ها نسترن نژداغی، زهرا دیانت و نجمه چاره می‌باشند.

آقایان دکتر حسین فهیمی‌زاده و دکتر غلامرضا شیخ به عنوان اعضای پنل در این نشست حضور دارند.

لازم به ذکر است که دبیر علمی این سلسله نشست‌ها آقای مهندس روستا می‌باشند..