نشست اول از دفتر نهم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادر با موضوع "رونمایی از ویژه‌نامه نشریه هفت شهر با عنوان حق مشخص به شهر مشخص" برگزار می‌گردد.

نشست اول از دفتر نهم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادر با محور "حق مشخص به شهر مشخص و موضوع "رونمایی از ویژه‌نامه نشریه هفت شهر با عنوان حق مشخص به شهر مشخص" در روز دوشنبه مورخ 14 تیرماه 1395 از ساعت 14 با حضور آقایان دکتر پیران(دبیرعلمی و سردبیر ویژه‌نامه) و دکتر داورپناه در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل می­‌گردد.

.حضور علاقمندان در این نشست آزاد می باشد.