نشست اول از دفتر هشتم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادر با موضوع "بازخوانی مفهوم بازآفرینی شهری" برگزار می‌شود.

اولین نشست از دفتر هشتم سلسله نشست­‌های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌ برگزار می‌گردد.

این نشست با محور موضوعی بازآفرینی شهری و عنوان «بازخوانی مفهوم بازآفرینی شهری» در روز دوشنبه مورخ 30 فروردین‌ماه 1395 از ساعت 14 با سخنرانی آقای دکتر حبیبی و خانم مهندس خبیری با حضور آقای مهندس هاشمی به عنوان عضو پنل و آقای دکتر ایزدی به عنوان دبیر علمی نشست در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل می­‌گردد.