شصتمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی شرکت مادر با موضوع "بررسی تحلیلی تجارب بازسازی و بهسازی لرزه‌ای کشور مصادف با رویداد زلزله بم" برگزار شد.

این نشست در خصوص "بررسی تحلیلی تجارب بازسازی و بهسازی لرزه‌ای کشور مصادف با رویداد زلزله بم" در روز دوشنبه مورخ7دی‌ماه1394 از ساعت 14 با سخنرانی آقای دکتر عبدالرضا سروقدمقدم و با حضور آقایان دکتر محمدسعید ایزدی، مهندس عباسی و مهندس امیرعباس افتخاری به عنوان اعضای پانل در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل شد.

در ابتدای نشست آقای مهندس افتخاری ضمن معرفی سخنران، به آمار و ارقام بافت‌های ناکارآمد و وضعیت اسفناک امکانات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد و جمعیت ساکنان این بافت‌ها را 25 درصد جمعیت کل کشور تخمین زد.

پس از ایشان، آقای دکتر ایزدی، با تأکید بر دو اصل مقاوم‌سازی و توانمندسازی اذعان داشت متاسفانه اقدامات انجام گرفته و  تأثیرگذاری وقایع 12 سال گذشته در  بم کوتاه مدت بوده در حالیکه نیازمند تدبیری بلند مدت است. وی تشکیل این جلسات را برای رسیدن به هدف تاب‌آوری شهری مؤثر ارزیابی کرد و تصریح کرد تخریب ناشی از سوانح طی سالهای گذشته سیر صعودی داشته و این نشاندهنده روش غلط توسعه امروزی ماست.

سپس آقای دکتر سروقد مقدم بعنوان سخنران ضمن ارائه مقدمه‌ای بر بررسی تجارب بازسازی و بهازی لرزه‌ای در کشور  و تبیین انواع آیین‌نامه‌های لرزه‌ای در کشور، به دستورالعمل‌ها و تفسیر سازه‌های موجود پرداخت.

سروقد مقدم با اشاره به زمان و نمایش تخریب‌های ناشی از زلزله در بم، تأکید کرد رعایت جزئیات در ساختمانها از اولویتهای مهندسی است که متأسفانه رعایت نشده بود که این موضوع بایستی از دانشگاه تا پیمانکاران پروژه‌ها آموزش داده شود. همچنین تصریح کرد اقدامات مرمتی صورت‌گرفته روی بناهای قدیمی نباید باعث پنهان کاری مشکلات سازه‌ای گردد چراکه ممکن است این عمل خود موجب فلج شدن شهر هنگام حوادث شود.

ایشان تأکید کرد تجربه نشان داده است که 90% ساختمانها غیر استاندارد بوده که 10 الی 20% آنها می‌ریزند  و 95% کشته‌ها در 5% آنها هستند که یکی از وظایف ما شناسایی آن 5% می‌باشد.

در ادامه دکتر سروقد مقدم با طرح چند سئوال، مجموعه نشست‌هایی را با محوریت بررسی تحلیلی تجارب بازسازی و بهسازی لرزه‌ای کشور پیشنهاد دادند:

-        چه نیازی امروز به بهسازی است؟ آیا واقعاً لزومی به توجه زیاد به بهسازی است؟ یا توجه اصلی باید به ارتقای کیفیت ساخت ساختمانهای جدید معطوف شود و ساختمانهای موجود تخریب و نوسازی شوند؟

-        اگر هدف این است که برای بافت‌های هدف و ناکارآمد، روالهایی تبیین بشود آن روالها چیست؟ آیا بهتر  نیست بهسازی لرزه‌ای در مقیاس وسیع صورت گیرد؟

-        آیا گزینه‌ای برای ارتقای ایمنی لرزه‌ای به ساختمان‌ها در مقیاس وسیع با هدف صرف هزینه و زمان معقول وجود دارد؟

-        و...

وی بهسازی را به سه دسته زیر تقسیم‌بندی کرد:

-        موضعی(تعمیر قسمت‌هایی از سازه ساختمان)

-         نسبی(مدیریت کل پروژه‌های مقاوم‌سازی)

-        تدریجی(انجام بهسازی در چند مرحله)

پس از ایشان جناب آقای مهندس عباسی بعنوان نماینده دکتر رئیسی به ارائه اقدامات عملکرد و تجربیات داخلی و بین‌المللی سازمان نوسازی مدارس، توسعه و تجهیز مدارس در بهسازی لرزه‌ای مدارس پرداخت.

ایشان با نمایش مدارس مقاوم‌سازی شده به عملکرد ساختمان‌های مدارس در برابر زلزله‌ها پرداخت و تأکید کرد این مجموعه اقدامات با استفاده از انواع روشهای مقاوم‌سازی، با بهره‌گیری از نظر اساتید و انجام آزمایشات مکرر صورت گرفته است.

وی در پایان تأکید کرد از آنجا که بالاترین سرمایه‌های کشور بچه‌ها هستند، توسعه و تجهیز مدارس در بهسازی لرزه‌ای و ساخت مدارس ایمن ضروری است.

در پایان نشست، آقای مهندس افتخاری خبر دادند پس از برگزاری پنجمین کنفرانس وزرای ایران و اقیانوسیه، دبیرخانه مستندسازی تجارب پس از وقوع سوانح به ایران واگذار شد که مقام عالی وزارت، جناب آقای آخوندی این مأموریت را به آقای دکتر شکرچی‌زاده داده‌اند و جلسات سیاستگزاری مرتبط با این موضوع در حال برگزاری است که از مقالات مرتبط در سایت این دبیرخانه استقبال خواهد شد. امیدواریم این هم‌اندیشی‌ها ادامه پیدا کرده و مبنای فعالیت‌های بعدی شود.