جمع‌بندی نشست‌های پیشین و هم‌اندیشی با حاضرین در خصوص "حق مشخص به شهر مشخص" برگزار می‌شود.

نشست جمع‌بندی از دفتر نهم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادر با محور "حق مشخص به شهر مشخص" در روز دوشنبه مورخ 25 مردادماه 1395 از ساعت14  با حضور و مشارکت آقایان دکتر پیران، دکتر ثقفی، دکتر صرافی، دکتر طیبی و سرکار خانم صابر در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل می­‌گردد.

حضور علاقمندان در این نشست آزاد می باشد.