نشست دوم از دفتر ششم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار می‌شود.

 

نشست دوم از دفتر ششم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با محور بررسی ساختار نهاد توسعه محله در راستای بازآفرینی شهری و موضوع تجارب دفاتر تسهیلگری در روز دوشنبه 19 مردادماه 1394 ساعت 14  با سخنرانی جناب آقای دکتر ادیب زاده و حضور آقایان دکتر پیران و دکتر فرزین در سالن اجتماعات شرکت مادر برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است دبیر علمی این نشست جناب آقای مهندس روستا می‌باشند