مروری بر تجربه های بهسازی و نوسازی مسکن در ایران

 

 

 

دومین نشست از دفتر هفتم سلسله نشست‌­های موضوعی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در خصوص مروری بر تجربه های بهسازی و نوسازی مسکن در ایران با عنوان «پروژه خانه به جای خانه در تهران» در روز دوشنبه مورخ 16آذرماه94 از ساعت 14 با سخنرانی آقایان امیرعلی امیری و دکتر مشیت الله نوروزی و با حضور آقایان دکتر علیرضا عندلیب، دکتر فردین یزدانی و دکتر سعید اسلامی به عنوان اعضای پنل و آقای دکتر مظفر صرافی به عنوان دبیر علمی نشست در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل می­‌گردد.