نشست دوم از دفتر پنجم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار می‌شود.

نشست دوم از دفتر پنجم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با محور"بهره‌برداری مجدد از ساختمان‌های ارزشمند" و موضوع "برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای استفاده مجدد از ساختمان‌های ارزشمند با بررسی تجارب خانه هنرمندان، هتل خانه ایرانی کاشان، مجموعه چلپی اوغلو" با سخنرانی آقایان مهندس نیکبخت و مهندس شافعی و خانم مهندس بلوچ با حضور آقای دکتر ایزدی به عنوان دبیرعلمی و آقای دکتر مختاری به عنوان عضو پانل در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1394 ساعت 14 در سالن اجتماعات شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار می‌شود