نشست دوم شرکت مادر با محور بررسی ساختار نهاد توسعه محله و موضوع تجارب دفاتر نوسازی برگزار شد.

نشست دوم از دفتر ششم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادر با محور بررسی ساختار نهاد توسعه محله در راستای بازآفرینی شهری و موضوع تجارب دفاتر نوسازی با سخنرانی آقای دکترادیب‌زاده در ساعت 14 مورخ 19/5/1394 در سالن اجتماعات شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار شد.

در این نشست آقایان دکتر پیران و دکتر فرزین  به عنوان اعضای پنل و مهندس روستا بعنوان دبیر علمی جلسه حضور داشتند.

در ابتدا دکتر ادیب‌زاده با نمایش فیلمی کوتاه در مورد کودکان نعمت‌آبادی در سال 1386 به معرفی محله نعمت آباد پرداختند.

ایشان ضمن معرفی دفتر محلی نوسازی نعمت آباد، بر مهندسی اجتماعی با رویکرد مشارکت مردمی در نوسازی بافت‌های فرسوده تأکید داشتند و تصریح کردند شرایط ورود به محله عبارتند از داشتن منشور نوسازی، چشم انداز مطلوب و تدوین اهداف.

دکتر ادیب زاده با تأکید بر یادگیری نوسازی وهمسوکردن مردم با اهداف منشور نوسازی محله همچنین مشارکت آنها در تحقق‌پذیری، بومی کردن شرح خدمات با استفاده از مشارکت مردم را ضروری تلقی کرد.

مسئله بافت‌های فرسوده علاوه بر عدم استحکام بنا، عدم وجود فاضلاب شهری، فقدان خدمات اجتماعی همچنین عدم احساس امنیت اجتماعی به ویژه عدم احساس مالکیت زمین، خطر اعتیاد ودر مجموع وجود احساس نابرابری و تبعیض در مقابل محله‌های هم‌جوار خود است.

دکتر ادیب‌زاده تبدیل چشم‌انداز مطلوب به چشم‌انداز مقدور برای به نتیجه رسیدن رونق اقتصادی، ارتقای منزلت اجتماعی و ارتقای کیفی محیط که از اهداف کلان نوسازی محسوب می‌شوند، را ضروری دانست چراکه به حرکت درآمدن چرخه نوسازی در گرو رسیدن به این چشم‌انداز است.

وی با رد پیچیدن یک نسخه واحد برای تمامی محلات، عنوان کرد شرح خدمات باید بومی و منحصر به نسخه خودش باشد.

سپس ادیب‌زاده به بیان نقاط قوت( مشارکت بالای اجتماعی محله، انسجام قوی، نیروی کار مولد و...) و نقاط ضعف(مشکلات کالبدی، خلاف‌سازی، سند اوقاف و...) محله نعمت آباد پرداخت.

او مردم‌ساخت شدن و پروژه‌های محرک نوسازی را از جمله شیوه‌های تحقق‌پذیری طرح دانست.

سپس به تبیین ساختار سرای محله نعمت آباد که عبارتند از: دفتر محلی نوسازی، دفتر آموزشی نوسازی، دفتر الکترونیک شهری، دفتر حقوقی نوسازی، دفتر مشارکت مردمی پرداخت.

ادیب زاده ساختار هرم قدرت محله را از بالا به پایین برشمرد:شورایارها، هیئت امنای مساجد، پایگاه‌های بسیج و هیئت‌های مذهبی .

پس از آن اشاره‌ای به برنامه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، کالبدی، مدیریتی، اداری حقوقی کرد.

در پایان با ارائه نمونه‌هایی از اقدامات صورت گرفته در راستای ارتقای منزلت اجتماعی و اقتصادی ساکنان محله، به نمایش فیلم کوتاهی بعنوان نعمت‌آباد سال 1390 با محتوای نمونه‌های  نوسازی توسط مردم پرداخت.

آقای مهندس روستا، دبیر علمی جلسه، ضمن قدردانی از دکتر ادیب‌زاده به بیان معضلات محله سهل آباد که از عوامل اقتصاد غیررسمی بود، پرداخت. سپس تأکید کرد دفاتر خدمات نوسازی زمانی میتوانند ورود پیدا کنند که مردم احساس نیاز کنند.

سپس دکتر پیران با تأکید بر مشارکت بعنوان راهبردی بی‌جایگزین برای آینده ایران، تصریح کرد موفقیت این پروژه بر برقراری دیالوگی اثربخش با مردم در فضای بی‌اعتمادی بود که دلیل آن چیزی جز پیداکردن جایگاه مردم توسط خود آنان نیست. ایشان با اشاره  به تسهیلگری به جای مداخله‌گری، کنار هم قرارگیری دانش روز و دانش بومی را ضروری دانست.

دکتر پیران مشارکت واقعی را از پایین به بالا تلقی کرد و حضور کنشگران را تنها بعنوان منبع و تسهیلگر دخیل دانست.

دکتر فرزین کار انجام شده در نعمت آباد را به جهت حضور فعال مردم و کارآفرینی اجتماعی و ارتقای اقتصادی موفق ارزیابی کرد و پیشنهاد کرد این پروژه بعلت دارا بودن سه معیار اصلی سازمان ملل (اعتمادسازی، کارآمدی اقتصادی و تابآوری محله) در سازمان ملل ثبت گردد.

در پایان جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.