سومین نشست از دفتر سیزدهم سلسله نشست‌های موضوعی با عنوان "مروری بر طرح ساماندهی منظر محور تهران-دیزین" برگزار شد.

سومین نشست از دفتر سیزدهم سلسله نشست­‌های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در خصوص معماری راه؛ رهیافتی نوین در ارتقای کیفیت منظر راه‌های برون‌شهری کشور با عنوان "مروری بر طرح ساماندهی منظر محور تهران-دیزین" روز دوشنبه مورخ 11 بهمن ماه 1395 از ساعت 14 با حضور آقای دکتر ادیب به عنوان سخنران، آقای دکتر باقری، دکتر فردانش و مهندس کدخدازاده به عنوان اعضای پنل و آقای مهندس عشایری به عنوان دبیرعلمی، در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل شد.

در ابتدا آقای مهندس عشایری، دبیرعلمی نشست، ضمن مروری بر محتوای نشست‌های پیشین این محور موضوعی، به معرفی سخنران و اهمیت موضوع مجموعه نشست‌های شش‌گانه پرداخت.

سپس آقای دکتر ادیب، به ارائه موضوع "طرح ساماندهی منظر جاده تهران-دیزین" پرداخت. ایشان ضمن اشاره به موضوع طرح که به صورت پروژه پایلوت، به موازات و با استفاده از نتایج طرح جامع ساماندهی راه‌های کشور انجام می‌شود، به مطالعات شناخت وضعیت موجود با بررسی موارد زیر پرداخت:

·        مستندسازی تصویری

·        شناخت شکل زمین بستر قرارگیری جاده

·        بررسی مقاطع عرضی جاده

·        بررسی رابطه جاده و عرصه‌های هم‌جوار

·        شناخت چشم‌اندازها و نقاط عطف

·        سکانس‌های حرکت و مسیر

·        بررسی مسیرهای طبیعی جریان آب

·        مطالعات زيست ‌محيطي و بررسي نظام اكولوژيك

·        حوزه‌های زیستی متداخل با جاده

·        پوشش گیاهی حاشیه جاده

·        وضعیت ساخت‌وساز اطراف جاده

سپس ایشان به تحلیل و آسیب‌شناسی مسائل وضع موجود پرداخت:

·        ایمنی

·        تاثیرات زیست محیطی جاده

·        جزییات اجرایی و فرسایش

·        تاثیرات بصری

پس از آن وی چالش‏های کلیدی در راه تهران-دیزین را برشمرد:

·        طرح‏های جامع و طرح راه

o       تغییر عرض راه

·        حرائم و تجاوز به حریم

o       راه

o       رودخانه

o       منطقه‏های حفاظت شده

·        تخریب یا عدم بهره‏برداری صحیح از عوامل منظری راه

o       پوشش گیاهی و جانوری

o       ریخت‏شناسی زمین (ژئومورفولوژی)

o       دیدها و چشم‏اندازها

·        ایمنی و نگهداری راه

o       تابلوها

o       حفاظ ها

o       دیوارهای حائل

سپس ایشان به ارائه پیشنهاد‏های اصلی در راه تهران-دیزین پرداخت:

§        طرح‏های جامع و طرح راه

·        هماهنگی با:

o        معاونت شهرسازی، کمیسیون ماده 5 وشهرداری‏ها

o       حفظ عرض معبر با وجود تعریض و تملک

§        حرائم و تجاوز به حریم

·        ثبت حرائم و تجاوز به آن

·        پیشگیری از تجاوز بیشتر به حریم

·         تعیین تکلیف موردی تجاوزهای فعلی

·        طرح بازپس‌گیری حرائم

§        عدم بهره‏برداری صحیح از عوامل منظری

·        طرح حفاظت در حاشیه راه برای:

o       پوشش گیاهی و جانوری

o       ریخت‏شناسی زمین (ژئومورفولوژی)

o       دیدها و چشم‏اندازها

§        ایمنی و نگهداری راه

·        طرح منظر راه با توجه ویژه به جنبه زیباشناختی:

o       پل، تونل، تابلوها، گاردریل، دیوارهای حائل

 

 

در ادامه ایشان پرسش‌های اساسی در خصوص وضعیت موجود را مطرح کرد:

           1- حریم رودخانه و راه درمقابل ساخت وساز های موجود چگونه تعریف می شود؟

2-    برخورد مناسب با ساخت و سازهای موجود در حریم چیست؟

3-    امکان تخریب و یا تغییر کاربری وجود دارد؟

 

سپس به تبیین اهداف کلان و راهبردهای پیشنهادی طرح جامع راه تهران-دیزین پرداخت.

ایشان در خصوص چشم‌انداز طرح جامع تصریح کرد: تهران - دیزین محوری ایمن و واجد کیفیتهای منظری شامل زیبایی محیط، چشم انداز های مناسب، حفظ و ارتقای محیط زیست و عملکرد مناسب در مقابل آب های سطحی و سایرنیروهای طبیعی و... است به گونه ای که در عین برآوردن عملکردهای اساسی جاده، پاسخی درخور و موفق به نیازهای مواصلاتی، میانشهری و گردشگری می دهد.

سپس اهداف کلان این طرح را اینگونه برشمرد:

1. حرکت ایمن و روان

2. حفظ و نگهداری منظرطبیعی و زیست بوم

3. حفظ و تقویت چشم انداز راه

4. تقویت نقش گردشگری

5. ایجاد ساختار منظم و یکپارچه منظر راه در کل مسیر

در پایان دکتر ادیب ضمن بیان سیاست‌ها، به تبیین طرح های موضعی و موضوعی محورهای زیر پرداخت:

·        شمشک - دربندسر

·        میگون - شمشک

·        فشم - میگون

·        لواسان اوشان - فشم

·        لشگرک - لواسان

در انتهای نشست، پرسش و پاسخ برگزار شد و اعضای پانل و حضار به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.