نشست سوم از دفتر نهم با موضوع "یکشهر: فعالیت مدنی برای تضمین قانونی مالکیت اجتماعی در شهر" برگزار می‌شود.

نشست سوم از دفتر نهم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادر با محور "حق مشخص به شهر مشخص" و موضوع "یکشهر: فعالیت مدنی برای تضمین قانونی مالکیت اجتماعی در شهر" در روز دوشنبه مورخ11 مردادماه 1395 از ساعت14  با سخنرانی آقای دکتر مراد ثقفی و حضور سرکار خانم فیروزه صابر(عضو پنل) و دکتر پیران(دبیرعلمی) در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل می­‌گردد.

حضور علاقمندان در این نشست آزاد می باشد.