سومین نشست از دفتر هشتم سلسله نشست­‌های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌ برگزار می‌گردد.

این نشست با محور موضوعی بازآفرینی شهری و عنوان "تجربه بازآفرینی شهری در سبزوار" در روز دوشنبه مورخ 27 اردیبهشت‌ماه 1395 از ساعت 14 با سخنرانی آقای دکتر طالبی و حضور آقایان دکتر روستا، دکتر صرافی، دکتر باستانی و دکتر موسوی‌چلک به عنوان اعضای پنل و آقای دکتر ایزدی به عنوان دبیر علمی نشست در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل می­‌گردد.