سومین نشست از دفتر هفتم سلسله نشست­های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌ با موضوع «پروژه اسکان پایا در تبریز» برگزار شد.

نشست سوم از دفتر هفتم برگزار شد.

سومین نشست از دفتر هفتم سلسله نشست­‌های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌ برگزار شد.

این نشست در خصوص مروری بر تجربه‌های بهسازی و نوسازی مسکن در ایران با عنوان «پروژه اسکان پایا در تبریز» در روز دوشنبه مورخ 30آذرماه94از ساعت 14 با سخنرانی آقای دکتر حاجی علی اکبری و با حضور آقایان دکتر زنوز، مهندس روستا و مهندس هاشمی به عنوان اعضای پنل و آقای دکتر مظفر صرافی به عنوان دبیر علمی نشست در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل شد.

در ابتدای این نشست، دبیر علمی نشست، جناب آقای دکتر صرافی به بیان موضوعات جلسات گذشته با عناوین «پروژه تنظیم مجدد زمین در اصفهان» و «پروژه خانه به جای خانه در تهران» پرداختند و اشاره کردند موضوع جلسه بعدی به پروژه شمس ایرانیان اختصاص پیدا کرده است و پس از آن جلسه جمع‌بندی خواهیم داشت.

سپس آقای دکتر حاجی‌علی اکبری به ارائه خود با موضوع "اسکان پایا" به عنوان برنامه ای برای فراهم‌آوردن امکان بازآفرینی محله با توجه ‌به نیازها و مشکلات موجود ازیک‌سو و ظرفیت‌های ممکن ازسوی دیگر، پرداختند.

ایشان با اشاره به رویکردهای برنامه از جمله اقدام براساس نیازسنجی اجتماع محلی، توجه به دارایی‌ها و فرصت‌های درونی،  مشارکت اجتماع محلی در تمام مراحل، همکاری بین بخشی در بخش عمومی(ملی، استانی و شهری) در فرآیند، توجه به جایگاه و نقش محله، حفظ بافت جمعیتی-اجتماعی محله و عدم کاهش شرایط زیست‌پذیری در نتیجه برنامه، اهداف برنامه را برشمرد که از جمله آنان ایجاد پایداری در سکونت(ازطریق نوسازی واحدهای ناپایدار موجود)، تامین خدمات و زیرساخت‌های پشتیبان سکونت، بهبود کیفیت فضای عمومی (بهسازی محیطی)، آموزش و افزایش سطح توانمندی اجتماع محلی، بسیج اجتماعی (ایجاد و تعریف چارچوب همکاری نهادهای غیردولتی محلی و فرامحلی)، ظرفیت‌سازی(هدایت برنامه ها و اقدامات مدیریت محلی استانی و شهری) وجریان‌سازی (راه‌اندازی بازآفرینی و سپردن آن به اجتماع محلی) بوده است.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه اسکان پایا؛ برنامه‌ای مبتنی‌بر همکاری سه سطح(ملی، استانی، شهری) تأکید بر همکاری مشترک و استفاده از ظرفیتهای بخش دولتی، عمومی و خصوصی جهت برنامه ریزی و مدیریت بازآفرینی محدوده­های فرسوده و ناکارآمد شهر تبریز داشت که براساس این تفاهم‌نامه برای استانداری، شرکت عمران و بهسازی و شهرداری تعهداتی منظور شده است. که بایستی از تاریخ عقد آن به مفاد آن‌ عمل کنند.

در ادامه دکتر حاجی‌علی‌اکبری ارکان برنامه اسکان پایا را اینگونه برشمرد: حاکمیت، تسهیلگر، اجتماع محلی، نهادهای محلی، سازمانهای مردم‌نهاد و دستگاه‌های اجرایی.

ایشان پس از تبیین ضرورت، شاخص‌ها و نحوه تعیین محدوده‌های هدف، مشخصات محدوده‌های بهمن‌آباد، انبار سرد، ششگلان، دوه‌چی، چوستدوزان، بهار و آخونی را عنوان کردند و به ابعاد شناخت محله(کالبدی، اجتماعی و اقتصادی) پرداختند. روش‌های برقراری تعامل از دیدگاه ایشان مراجعه خانه‌به‌خانه، برگزاری جلسات فردی و گروهی در دفتر محلی، برگزاری جلسات عمومی در مساجد و سایر فضاهای تجمع ساکنان و تبلیغات محیطی بوده که برای برنامه‌ریزی آن استفاده از ظرفیت های محلی در تدوین برنامه، تعیین چشم انداز محله، تدوین برنامه اقدام و افزایش هم افزایی بین بخشی ضروریست.

وی تقویت مشارکت مردم، هدایت بودجه و مدیریت هماهنگ در تأمین خدمات را از مهمترین اصول سند توسعه دانست و اذعان داشت برنامه‌ریزان، مدیران محلی و اجتماع محلی ذیمدخلان اصلی برنامه به شمار می‌آیند. در ادامه ایشان با اشاره به فرآیند دسترسی به اهداف برنامه از دیدگاه‌های مردمی، مسئولین و کارشناسان، به تبیین ابعاد سند توسعه محله پرداخت.

پس از آن دکتر حاجی‌علی اکبری بیانیه‌ای تحت عنوان بیانیه‌ی چشم‌انداز به شرح زیر مطرح کرد:

در افق این برنامه محله انبار سردار در نتیجه نوسازی پلاک های فرسوده، دارای کالبدی نوساز و مقاوم در برابر سوانح و حوادث طبیعی خواهد بود. با حمایت و تقویت صنایع دستی و مشاغل خانگی به ویژه صنعت قالیبافی، محله به عنوان مراکز مهم تولید و عرضه فرش دستباف خواهد بود. با اجرای برنامه های توانمند سازی اقتصادی سطح رفاه و توان اقتصادی ساکنین افزایش خواهد یافت و عمده مشکلات ناشی از فصلی بودن مشاغل کارگری که اکثریت ساکنین محله در آن حوزه فعالیت دارند، تعدیل خواهد شد. منابع هویت بخش و سرمایه اجتماعی در نتیجه اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی تقویت خواهد شد و زمینه های سکونت پایدار را برای ساکنین فراهم خواهد ساخت. همچنین با تامین کمبود سرانه های مورد نیاز، نیاز های ساکنین در این ارتباط تامین خواهد شد و با بهسازی فضاهای نامناسب محلی و رها شده، منظر بصری مطلوب و مناسبی ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به فرآیند برنامه‌ریزی در پروژه‌های حوزه‌ی بهسازی، خدمات، مسکن و اجتماعی و نتایج برآمده از آنها چالش‌های پیش‌رو را اینگونه مطرح کردند: بروکراسی پیچیده اداری صدور پروانه، رکود حاکم بر بازار مسکن و ساخت و ساز، عدم توجیه اقتصادی پروژه ها، نبود توانایی مالی بین ساکنین جهت ساخت انفرادی و طولانی بودن روند پیش بینی بودجه دستگاه های متولی تامین خدمات.

در پایان بعنوان جمع بندی، ویژگی‌های این پروژه به شرح زیر مطرح شد:

در حال اجرا بودن برنامه (ورود به سال دوم)؛

ماهیت الگو (پایلوت)؛

رویکرد برنامه محور؛

ویژگی خاص: تعریف چارچوب همکاری دستگاه های اجرایی در سطوح مختلف.

پس از ارائه سخنران، آقایان دکتر زنوز، مهندس روستا و مهندس هاشمی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. در ادامه جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و سخنران به سئوالات شرکت‌کنندگان پاسخ گفت. سپس جمع‌بندی جلسه توسط آقای دکتر صرافی انجام شد.

در انتهای جلسه، خانم دکتر عرفانیان‌سلیم تمامی حضار را به شرکت در هفتمین نشست از سلسله نشست‌های ایران‌شهر در خانه گفتمان شهر و معماری دعوت کردند.