نشست سوم از دفتر هفتم با موضوع "پروژه اسکان پایا در تبریز" برگزار می‌گردد.

سومین نشست از دفتر هفتم سلسله نشست­‌های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌ برگزار می‌گردد.

این نشست در خصوص مروری بر تجربه‌های بهسازی و نوسازی مسکن در ایران با عنوان «پروژه اسکان پایا در تبریز» در روز دوشنبه مورخ 30آذرماه94از ساعت 14 با سخنرانی آقای دکتر حاجی علی اکبری و با حضور آقایان دکتر زنوز، مهندس روستا و مهندس هاشمی به عنوان اعضای پنل و آقای دکتر مظفر صرافی به عنوان دبیر علمی نشست در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل می­‌گردد.