نشست سوم از محور ششم با موضوع تسهیلگری، بررسی تجارب محله هرندی، باغ آذری، ارومیه و خزانه در مورخ نهم شهریور ماه جاری در محل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار شد.

نشست سوم از محور ششم با موضوع تسهیلگری، بررسی تجارب محله هرندی، باغ آذری، ارومیه و خزانه در تاریخ 9 شهریور 1394 در ساعت 14 در سالن اجتماعات شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار شد.

این نشست با سخنرانی خانم مهندس پورشاد و آقای گراوند و حضور آقایان دکتر علاءالدینی و دکتر واعظ مهدوی و خانم دکتر اعتماد به عنوان اعضای پانل و آقای مهندس روستا به عنوان دبیر علمی برگزار شد.

درابتدای نشست جناب آقای مهندس روستا ضمن سپاس از حضور سخنرانان و شرکت کنندگان به معرفی سخنرانان پرداختند.

سپس خانم مهندس پورشاد از شرکت بهسازی و توانمندسازی نقش سرزمین به بررسی تجارب محلات خزانه، هرندی، باغ آذری و ارومیه پرداخت. در ابتدا به تبیین مفاهیم تسهیلگری و تسهیلگر، جامعه توسعه یافته پایدار و بافت های ناکارآمد و نابسامان سپس به برنامه دفاتر تسهیلگری نوسازی و ارائه نمونه های موردی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه هیچ تعریف مورد توافقی دربارة تسهیلگری وجود ندارد، تأکید کرد تسهیلگری یعنی تشویق گفت‌و‌شنود آزاد و باز در میان افرادی که دیدگاه‌های متفاوت دارند تا به این طریق فرضیه‌های متفاوت و گزینه‌های مختلف مرور شوند. در تعریف عام تسهیلگری یعنی مجموعه روش‌ها و مهارت‌هایی که به آسان‌تر کردن امور کمک می‌کند و تسهیلگر کسی است که کارها را ساده‌تر می‌کند و مهم‌ترین وظیفة یک تسهیلگر اینست که مراقب فرآیند باشد تا گروه، کار خود را به پایان برساند. در واقع موضوع یا مسئله، بخشی از محتوا است که اعضای گروه روی آن کار می‌کنند و توان افزایی اعضاء گروه کمک میکنند.

خانم پورشاد جامعه ای که در آن محیط، تحت حفاظت دائمی بوده و با رشدی مستمر و پویا، قوت ها و ضعف های خود را شناخته و به دنبال یافتن شیوه های جدیدی برای رشد و توسعه است را جامعه توسعه یافته پایدار معرفی کرد.

ایشان رویکرد شرکت بهسازی و توانمندسازی نقش سرزمین را در تسهیلگری نوسازی بافتهای فرسوده، شناخت محله، تدوین استراتژی اطلاع رسانی، توان افزایی ساکنین به همراه ظرفیت سازی، تشکیل گروه‌های محلی، نهادسازی و جریان سازی نوسازی با کمک مردم عنوان کرد.

مهندس پورشاد راهبردهای ویژه دفتر تسهیلگری نوسازی را اینگونه بیان کرد: توانمندسازی ساکنان، نهادینه کردن نوسازی، تامین منافع ساکنان،  حفظ جمعیت موجود ، تاکید بر مشارکت ساکنان در نوسازی محله ، ایجاد حسن ضرورت نوسازی میان ساکنان، آموزش و ارتقا سطح فرهنگ ساکنان.

سپس به معرفی محدوده‌های خزانه، هرندی، باغ آذری، ارومیه پرداخت و پس از آن فرآیند شکل گیری گروه تسهیلگران داوطلب نوسازی را بیان کرد.

وی پس از اشاره به برگزاری دوره های ارتقاء مهارتهای فنی و ارتباطی، فعالیتهای اجتماعی و نهادسازی در محلات را برشمرد. سپس به بیان درس‌‌آموخته‌های ذیل پرداخت:

-         پیش شرط مشارکت وجود بسترهای لازم برای فعالیتهای جلب و جذب مشارکت است: حمایت سیاسی

-         انسجام سازمانی برای بهبود شرایط و ساماندهی محلات

-         تشکیل گروه های مردمی با شناسایی افراد داوطلب شروعی است که برای تبدیل این گروه به نهاد، نیازمند زمان و حمایت است. این حمایت خیلی به رویکرد عاملین و دست اندرکاران در امر نوسازی ارتباط دارد.

-         تغییر در نگرش به تهیه طرح های شهری: تدوین برنامه نه طرح (طرح های جامع و تفصیلی  فاقد ظرفیت مشارکت است)

-         تقویت رویکردهای بهسازی شهری

-         جلب حمایت همه دست اندرکاران در نوسازی بافت

خانم پورشاد در پایان سخنرانی، تهیه سند چشم انداز و توسعه محلات را دستاورد شرکت بهسازی و توانمندسازی نقش سرزمین به منظور بهسازی و نوسای بافتهای فرسوده دانست.

سپس جناب آقای گراوند از شرکت بین المللی پردازش اطلاعات نقش کلیک  به بیان درس‌آموخته‌ها از جمله نظام ارتباطی-تعاملی، راه اندازی و هدایت تشکل‌های مردمی، نهاد حامیان طبیعت، همیاران نوسازی، فقر و آسیب‌های انباشت شده پرداخت. ایشان ملاحضات ورود به جامعه محلی را پوشش مناسب با عرف، هماهنگی با مخاطب برای عکسبرداری یا فیلم برداری، اعتماد، بالا نبردن  انتظارات دانست.و عنوان کرد با طبقه‌بندی گروه‌های اجتماعی صورت گرفته و نتایج نظرات مردم، اولین اولیت به روحانيون مساجد يا متولي امامزاده اختصاص یافت.

آقای گراوند اذعان داشت پس از ارزیابی و پایش در محلات در یافتند 27 درصد مردم پیام نوسازی را درک کردند که کارآمدترین ابزارها ارتباطات چهره به چهره و ارائه مباحـث مرتبط در مساجـد ، انشا دانش اموزان درمدارس با موضوع مسئله بافت فرسوده و طرح تسهیلگری درخانواده ها بودند که دراین راستا نیاز به بازنگری و طرح برنامه بهبود حس می‌شود بطوریکه تمام کنشگران درگیر شده و به مشارکت گرفته شوند.

وی با اشاره به برخی از فعالیتهای دفاتر تسهیلگری در محلات هدف از جمله تشکیل جلسات با شورایاران محلات، برگزاری مراسم در روزهای خاص، نشستهای مردمی و ...، به بررسی نمونه های موردی محله شمشیری، امامزاده حسن و هرندی پرداخت.

ایشان فرایند کلی در مداخله محلات را ایجاد امنیت، ارتقای سلامت، ارتقای درآمد، ارتقای کیفیت محیطی و خدمات برای نوسازی و در نهایت بهبود تصویر ذهنی و هویت محله دانست.

پس از سخنرانی های ارائه شده، جناب آقای واعظ مهدوی تأکید کرد لازمه شنیدن حرف مردم، شنیدن حرف خودمان یعنی حرفه‌مندان می‌باشد که این مهم در گرو تقویت همکاری‌های بین بخشی است. و برای رسیدن به نتایج مطلوب توسعه پیشنهاد داد دولت بجای رهبری و هدایتگری، نقش تسهیلگری را ایفاء کند.

دکتر اعتماد با اشاره با برگزاری کارگاه مستندسازی و بازآفرینی شهری در هفته گذشته در شرکت مادر و نتایج برآمده از آن، تأکید کرد هیچ کس جز خود مردم مشکل و راه‌حل خود را نمی‌دانند.

 

پس از پرسش و پاسخ، مهندس روستا در پایان تأکید کرد نقش تسهیلگر، پیگیری مطالبات مردم از دستگاه مدیریت محلی است. ایشان تصریح کرد نهادسازی مقدم بر هر برنامه‌ای در امر نوسازی می‌باشد و در پایان ورود به فضاهای عمومی را ارجح به ورود به فضاهای خصوصی در تحقق برنامه‌های اجتماع محور و توسعه اجتماع محلی دانست.