نشست سوم از محور ششم با موضوع تسهیلگری، بررسی تجارب محله هرندی، باغ آذری، ارومیه و خزانه برگزار می‌شود.

نشست سوم از محور ششم با موضوع تسهیلگری، بررسی تجارب محله هرندی، باغ آذری، ارومیه و خزانه در تاریخ 9 شهریور 1394 در ساعت 14 در سالن اجتماعات شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار می‌شود.

این نشست با سخنرانی خانم مهندس پورشاد و آقای گراوند برگزار می‌گردد که آقایان دکتر علاءالدینی و دکتر واعظ مهدوی و خانم دکتر اعتماد به عنوان اعضای پانل حضور خواهند داشت و دبیر علمی نشست نیز آقای مهندس روستا می‌باشند