نشست جمع‌بندی محور بازآفرینی شهری برگزار می‌شود.

نشست پایانی دفتر هشتم برگزار می‌گردد. 

نشست جمع‌بندی محور هشتم  سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادر به همراه مروری بر تجارب جهانی بازآفرینی شهری در روز دوشنبه مورخ 10 خردادماه 1395 از ساعت 14 با حضور آقایان دکتر ایزدی، مهندس هاشمی، دکتر حبیبی، دکتر صرافی، دکتر قانعی و دکتر موسوی چلک در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل می­‌گردد.