نشست پنجم از دفتر پنجم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادر با محور"بهره‌برداری از ساختمانهای ارزشمند" به منظور جمع‌بندی مباحث پیشین برگزار شد.

 

نشست پنجم از دفتر پنجم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادر برگزار شد.

 

نشست پنجم از دفتر پنجم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با محور"بهره‌برداری مجدد از ساختمان‌های ارزشمند" به منظور جمع‌بندی نشست‌های پیشین و هم‌اندیشی با حاضرین در روز دوشنبه مورخ 8 تیرماه 1394 ساعت  14 با حضور آقایان دکتر ایزدی، دکتر قانعی، مهندس ایروانی و مهندس مظفری در محل سالن اجتماعات شرکت مادر برگزار شد.

در ابتدا آقای دکتر ایزدی، با اشاره به نشست‌های پیشین، تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای این دوره از نشست‌ها به گونه‌ای صورت گرفت که موضوع "بهره‌برداری مجدد از ساختمان‌های ارزشمند" از سه دیدگاه مختلف طراحان، مدیران و بهره‌برداران مورد بررسی و نقد قرار گیرد و امروز به منظور جمع‌بندی مباحث گذشته گرد هم آمده‌ایم.

آقای دکتر قانعی با اشاره به دو نهاد وزارتخانه‌ها و شهرداریها و عملکرد آنان، تأکید کرد: وظیفه دولت بجای شناسایی پروژه‌ها، شناسایی افراد مؤثر در ترویج فرهنگ عمومی است که این مهم نیاز به جریان‌سازی مردمی و ملی در جهت حفظ و احیاء دارد تا مخاطبان بیشتری شناسایی شوند. ایشان تأکید کرد اگر نقش دولت در این میان تسهیلگری باشد، به نتایج مطلوبی خواهیم رسید و این میسر نیست مگر اینکه دفاتر تسهیلگری در بافت‌های تاریخی راه‌اندازی شود.

سپس آقای مهندس مظفری با اشاره به تجربه خود در باغ موزه زندان قصر، بافت‌هایی را که در مجاورت بناهای ارزشمند ساخته می‌شوند را از عوامل مهم ازبین رفتن بافت تاریخی دانست. ایشان در ادامه گفت اگر قرار باشد در مجموعه‌های تاریخی امروز، با تمام معضلات اجتماعی(به خاطر تغییر شکلی که دادند)، تغییر ایجاد کنیم باید در ابتدا به این فکر کنیم که چگونه زندگی دوباره را میتوان به آن مجموعه وارد کرد. وی مهمترین هدف در احیاء باغ موزه قصر را وارد کردن مردم به آن اعلام کرد.

پس از آن آقای مهندس ایروانی به طرح مسئله‌ای پرداخت: به چه علت آنچه در فهرست آثار ملی به ثبت می‌رسانیم و حریمی برای آن قائل می‌شویم و همگان به ارزش فرهنگی- تاریخی آن افتخار می‌کنند، هیچ مابه‌ازای اقتصادی پیدا نمی‌کند و بعضاً میل به حذف آنها از حیات اقتصادی دارند؟ سپس ایشان پیشنهادی برای تشکیل پایگاه یا شبکه‌ای جهت جریان‌سازی جهت تبادل اطلاعات و تجارب در حوزه‌های مختلف را مطرح کرد.

 ایشان تصریح کرد: درحال حاضر طرحی در حال پیگیری است که شامل مباحث حقوقی- مدیریتی، شریعت اسلام، اقتصادی- اجتماعی، شهری- معماری و... است.

در ادامه وی توجه به بحث بررسی الگوهای موفق جهانی و تعیین کاربری و نظام حقوقی تعیین کاربری را بسیار مهم دانست و پیشنهاد کرد وظیفه دولت تسهیل فرایند کاربر‌‎ی‌هایی است که عموم مردم نیاز دارند.

دکتر ایزدی پس از صحبت‌های سخنرانان، از پیشنهاد آقای مهندس ایروانی برای تشکیل شبکه همکاری(فراکسیون‌های بازآفرینی شهری) جهت تبادل نظر و بانک اطلاعاتی استقبال کرد و خواستار راه‌اندازی این شبکه‌ها با محوریت شرکت‌کنندگان در نشست و حمایت شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران شد.

سپس شرکت‌کنندگان به پرسش و پاسخ و بیان نظرات خود پرداختند.

در پایان نشست، دکتر ایزدی ضمن سپاس از حضور سخنرانان و حضار، به محور آتی سلسله نشست‌های موضوعی با عنوان "بررسی ساختار نهاد توسعه محله در راستای بازآفرینی شهری پایدار" جهت اهمیت بحث نهادسازی اشاره کرد و شرکت‌کنندگان را به حضور در این سلسله نشست‌ها دعوت کرد.