نشست پنجم(جمع بندی) از محور ششم سلسله نشست‌های موضوعی با عنوان بررسی ساختار نهاد توسعه محله در تاریخ 27 مهرماه برگزار می‌شود.

آخرین نشست از دفتر ششم سلسله نشست­های موضوعی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در خصوص بررسی ساختار نهاد توسعه محله در راستای بازآفرینی شهری با عنوان «جمع بندی نشستهای پیشین و هم اندیشی با حاضرین» در روز دوشنبه مورخ 27 مهرماه94 از ساعت 14 با حضور آقایان مهندس روستا(دبیرعلمی)، دکتر پیران، دکتر صرافی، دکتر فرزین و دکتر واعظ مهدوی در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل می­‌گردد.