آخرین نشست از دفتر پنجم سلسله نشست‌های موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با عنوان «بهره‌برداری مجدد از ساختمان‌های ارزشمند» برگزار می‌شود.

این نشست با محور "بهره‌برداری مجدد از ساختمان‌های ارزشمند" با حضور سخنرانان پیشین آقایان دکتر قانعی، مهندس شافعی، مهندس ایروانی و مهندس مظفری به منظور جمع ‌بندی نشست‌های پیشین در سالن اجتماعات شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در تاریخ 8 تیرماه 1394 ساعت 14 برگزار خواهد شد

لازم به ذکر است که دبیر علمی این سلسله نشست‌ها جناب آقای دکتر ایزدی می‌باشند.