نشست دفتر ششم سلسله نشست­‌های در خصوص بررسی ساختار نهاد توسعه محله در راستای بازآفرینی شهری با عنوان «جمع بندی نشستهای پیشین و هم اندیشی با حاضرین برگزار شد

آخرین نشست از دفتر ششم سلسله نشست­‌های موضوعی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در خصوص بررسی ساختار نهاد توسعه محله در راستای بازآفرینی شهری با عنوان «جمع بندی نشستهای پیشین و هم اندیشی با حاضرین» در روز دوشنبه مورخ 27 مهرماه94 از ساعت 14 با حضور آقایان مهندس روستا(دبیرعلمی)، دکتر پیران، دکتر صرافی، دکتر فرزین و دکتر واعظ مهدوی در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تشکیل شد.

در ابتدا آقای مهندس روستا، دبیر علمی نشست به بیان ضرورت‌های موضوع نهاد توسعه محله پرداخت و اذعان داشت توجه به نهاد توسعه محله و تعریف نقش ساختاری برای آن در فرایند بازآفرینی شهری ضرورت  می‌یابد.

ایشان با مروری بر نشستهای پیشین و بیان برخی از ویژگی‌های نهادهای معرفی شده، تصریح کرد بازآفرینی یک فرآیند همه جانبه‌نگر، دربرگیرنده و فراگیر است و عوامل بازآفرینی باید رشد متناسب با یکدیگر داشته باشد.

سپس مهندس روستا  با اشاره به برخی از آسیب‌های تجارب پیشین تأکید کرد به طور خاص تجارب گذشته بیانگر جایگزینی ساختار نوظهور به جای تلاش و نقش مردم در ارتباط با مدیریت است یعنی اساسا نهادسازی به معنای واقعی شکل نگرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت تقدم نهادسازی بر برنامه و پروژه، شکل‌گیری نهاد توسعه محله را نیازمند اقدام مشارکتی دانست چراکه کارآمد، عادلانه و دارای نقش بنیادین برای جامعه است.

آقای مهندس روستا ضمن تبیین مبانی نظری مشارکت از جمله جامعه مدنی، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مردمی، مشارکت و شهرسازی مشارکتی به جایگاه نهاد توسعه محله در ساختار کلان مدیریت پرداخت.

ایشان رسیدن به وضعیت مطلوب و تحقق مدیریت مشارکتی را در گروی شهرسازی مشارکتی دانست و اذعان داشت انجام روش‌های مشارکتی، "سخن گفتن با مردم" را جایگزین "سخن گفتن درباره مردم" می‌کند.

عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی بعنوان دبیرعلمی این نشست سخنان خود را با این سؤال به پایان رسانید که شرکاء آینده مدیریت شهری در عرصه بازآفرینی شهری چه کسانی هستند؟ و تأکید کرد قبول این واقعیت که شهروندان بیشتر از مسئولین به نیاز و خواسته و مسائل خود واقف اند، اصل مسلم است.

پس از ایشان دکتر صرافی به بیان نقش‌ها و وظایف نهاد توسعه محله پرداخت و واحدهای زیرمجموعه نهادتوسعه محله را برشمرد که شامل تشکیلات و آموزش، نهادسازی اجتماعی، نظارت و اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها، پشتیبانی و هماهنگی، حقوقی- مالی- اداری و مدیریت مرکز توسعه محله می‌باشند.

سپس دکتر پیران از سرمایه اجتماعی پیوندی سخن گفت و سؤالی چالش برانگیز طرح کرد که  چرا محله در سطح جهان مهم شد؟

آقای دکتر پیران اذعان داشت در بازآفرینی محله‌ای باید ده نکته درنظرگرفته شود که خلاصه آن به شرح زیر است:

1-باز آفرینی کاملا باید بر پایه تجزیه و تحلیل شرایط محلی شکل گیرد.

2- به دگرگونی همزمان ساخت فیزیکی، ساختار ها ی اجتماعی، بنیاد اقتصادی و شرایط زیست محیطی دست گشاید .

3- راهبردی جامع، متعادل، مثبت  و یکپارچه تولید کند .

4- بااهداف توسعه پایدار هماهنگ باشد.

5- اهداف عملیاتی قابل کمی کردن و اندازه گیری اعلام نماید .

6- از منابع موجود طبیعی، اقتصادی، انسانی و غیره استفاده بهینه نماید .

7- مشارکت و اجماع دخیلان بازآفرینی را دنبال کند .

8- به شیوه‌ای مناسب پیشرفت راهبردها را در امور سنجش قراردهد و دگرگونی نیروهای درونی و بیرونی که در محدو ده‌های محلی در حال کنش‌اند را تحت نظر داشته باشد .

9- دگرگونی برنامه ها و طرحها همگام با دگرگون شدن شرایط وموقعیت ها را بپذیرد .

10- این امر را که اجزا و عناصر راهبرد با سرعت‌های متفاوتی پیشرفت می‌کنند را بپذیرد .

دکتر واعظ مهدوی نیز با اشاره به جایگاه محله در برنامه‌ریزی و چالش‌های نوین برنامه‌ریزی به تأکید بر کاهش نابرابری‌های اجتماعی پرداخت و تشکیل شوراها،کمیته‌های علمی و کارگروه‌های مشارکت محلی براساس مشارکت و حضور مردم و اصل توانمندسازی اجتماعی را راهی برون رفت از  نابرابری اجتماعی دانست.

سپس دکتر فرزین تصریح کرد در جامعه امروز که  با تخریب سرمایه‌های اجتماعی، اقتصادی و طبیعی روبرو هستیم، وجود نهادهای محلی پیشنهاد خوبی محسوب می‌شود که خوشبختانه این امر در سطح جهانی نیز مطرح شده است.

در پایان پرسش و پاسخ برگزار شد و شرکت کنندگان به بحث و گفتگو پرداختند.