نشست چهارم از دفتر دهم سلسله نشست‌های موضوعی با عنوان "تجارب دفاتر خدمات نوسازی شهر تهران" برگزار می‌شود.

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های موضوعی دفتر دهم با محور"تدوین برنامه ارتقاء کیفیت زندگی در مرکز تاریخی شهر تهران" و موضوع "تجارب دفاتر خدمات نوسازی شهر تهران در محلات عودلاجان، سنگلج و ناصرخسرو" برگزار می‌شود

این نشست با سخنرانی آقایان مهندس عالم‌زاده، مهندس موسوی، مهندس صمدی، مهندس اسماعیلی و سرکار خانم دکتر توسلی با حضور آقایان دکتر ایزدی، مهندس عابدملکی و دکتر سعادتی(اعضای پنل) و آقای دکتر حبیبی(دبیرعلمی) در روز سه‌شنبه مورخ 9 شهریورماه 95 ساعت 14 در سالن اجتماعات شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار می‌شود.